Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Ceny a stornopoplatky

CENA :

Cena zákroku se na našem pracovišti odvíjí přesně od rozsahu sklerotizovaných žil (resp. od počtu aplikovaných ampulek sklerotizační látky). Proto bez předchozí osobní konzultace cena stanovit nelze! Klient platí pouze takový rozsah zákroku, který přesně odpovídá rozsahu jeho postižení a současnému nálezu na končetinách (běžně totiž bývá cena paušalizována na cenu za sklerotizaci jedné končetiny a pacient pak zaplatí předražený výkon).

Konzultace s vyšetřením u smluvních pacientů (111, 201, 207, 211)......100 Kč
(tj. poplatek jakékoli běžné návštěvy)
Konzultace s vyšetřením u nesmluvních pacientů ....................................500 Kč

Po konzultaci dostane klient informační leták s informacemi o zákroku, vyznačeným průběhem pozákrokové péče a přesně stanovenou konečnou cenou zákroku. V některých vyjímečných případech (při velkém rozsahu postižení temně modrými metličkovými žilkami s širším průsvitem) nelze cenu určit s úplnou přesností, ale i pak je na to pacient upozorněn při konzultaci a je mu vyznačena maximální možná částka (je vyšší maximálně o aplikaci jedné ampulky), kterou by eventuálně platil. Pak se může každý rozhodnout, zda se na zákrok objedná.

Stornopoplatky:

Neoznámí-li klient včas zrušení zákroku (tj. nejméně dva pracovní dny dopředu) a zruší zákrok bez náhrady bude mu účtován stornopoplatek ve výši 50% stanovené ceny při konzultaci. V případě zrušení zákroku ze zdravotních důvodů a doložení potvrzení od OL nebo jiných prokázaných závažných důvodů nebude stornopoplatek vymáhán. V případě objednání na náhradní termín bude vyžadována platba ve výši 50% stanovené ceny při konzultaci týden před zákrokem.

Nedostaví-li se klient na plánovaný zákrok bez objednání na náhradní termín, bude mu účtován stornopoplatek ve výši 75% stanovené ceny při konzultaci. V případě objednání na náhradní termín bude vyžadována platba v plné výši stanovené při konzultaci týden před zákrokem (v hotovosti nebo převodem).

Odmítne-li klient zákrok po objednání na sloučenou konzultaci se zákrokem nebo nedostaví-li se na tento termín bez doložení důvodu bude účtován stornopoplatek ve výši 2500 Kč.

Nedostaví-li se klient na konzultaci bez včasného zrušení (tj. nejméně dva pracovní dny dopředu), bude mu účtován stornopoplatek ve výši 250 Kč.