Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Sklerotizace

TRÁPÍ VÁS KŘEČOVÉ ŽÍLY NEBO METLIČKOVÉ ŽILKY ?

Mnoho žen, a to i velmi mladých, má viditelné modré žilky na lýtkách a stehnech. Také širší modré vystupující křečové žíly, které mívají i muži, způsobují v pozdějších zanedbaných stádiích mnohé nepříjemnosti a navíc jsou nepříjemným kosmetickým nedostatkem, který ženy úzkostlivě skrývají pod kalhotami či zbytečně dlouhou sukní. Přitom existuje možnost, jak se těchto kosmetických vad zbavit bez operace. Je až s podivem, jak málo lidí metodu sklerotizace žil zná. Při včasném odstranění žil touto bezbolestnou metodou se postižení mohou vyhnout chirurgickému zákroku.

O této metodě informovala MUDr. Jana Vybulková Zavadilová veřejnost již v roce 1999 (viz pořad Sama doma z 25. března 1999 - ukázka z pořadu - sklerotizace varixů) - viz podrobné informace o sklerotizaci a pracovišti v Publikovaných článcích Sklerotizace. Téměř všechna pracoviště, která v současnosti sklerotizaci nabízejí, čerpají informace z těchto stránek.

Komplexní sklerotizace varixů je zákrok, který na první pohled vypadá velice jednoduše, ale

musí ho provádět zkušený lékař - specialista s dostatečnou praxí a zkušeností s tímto zákrokem

Kromě nesprávné aplikace, která může způsobit vážná poškození kůže a podkoží, může též nezkušeným lékařem dojít ke znehodnocení tohoto výkonu v očích pacienta nesprávnou aplikací nedostatečné koncentrace látky a pozákrokovou péčí, čímž pak nedojde k žádanému odhojení žil. Je nutné si dobře ověřit zkušenost lékaře s tímto zákrokem!

Jediná metoda, kterou se křečové žíly a metličkové žilky spolehlivě zlikvidují najednou, při jedné maximálně dvou návštěvách u lékaře, se nazývá METODA KOMPLEXNÍ SKLEROTIZACE. Po tomto výkonu není nutná pracovní neschopnost, nevznikají žádné jizvy, zákrok je nebolestivý, časově nenáročný (cca 1 hod.) – dá se zvládnout i v průběhu pracovního dne. Pacient pouze musí nosit po zákroku určitou dobu (podle rozsahu a průsvitu odstraňovaných žil a žilek - musí přesně určit ošetřující lékař) kompresní punčochy. Odstraní se najednou jak velké křečové žíly tak i malé metličkové žilky. Zákrok se provádí kromě letních měsíců po celý rok.

Metoda sklerotizace žil a metličkových žilek spočívá v aplikaci sklerotizační látky AETHOXYSKLEROL do žil a žilek. Tím dojde k postupnému uzavírání žíly a její přeměně ve vazivový pruh. Aby k této přeměně mohlo dojít je nutné dodržet po aplikaci látky do žíly určenou kompresi podle velikosti a rozsahu křečových žil.

Tímto postupem lze i při větším rozsahu křečových i metličkových žil předejít pozdějším nepříjemným následkům a komplikacím nebo operaci.
Před tímto výkonem není nutné dodžovat zvláštní dietní režim, není nutné žádné hubnutí a snižování váhy. Je však samozřejmé, že následná redukce hmotnosti je výhodná v tom, že žíly nejsou tolik zatěžovány.

Celý zákrok lze provést při jedné návštěvě! Pacient může provozovat běžný režim, není nutná pracovní neschopnost. Omezení spočívá pouze ve sportovních aktivitách po zákroku.

KONZULTACE

Před prvním zákrokem u nového pacienta je nutné absolvovat konzultaci. Každý pacient dostane při konzultaci osobní vyplněný letáček s přesnými instrukcemi specifikovanými právě pro rozsah jeho postižených žil. Současně zde má zapsanou přesnou cenu zákroku. Ideální je využít letní měsíce ke konzultacím, a pak už se objednat rovnou na zákrok na dobu, která pacinetovi bude nejvíce vyhovovat vzhledem ke nutným byť minimálním opatřením v pozákrokovém období.

Mimopražským pacientům dosud neregistrovaným umožňujeme po domluvě a odsouhlasení podmínek zákroku absolvovat zákrok už během první návštěvy po konzultaci. Pokud přichází pacient úplně poprvé, je vždy ale výhodnější absolvovat nejdříve konzultaci. Před dalšími zákroky i po několika letech při novém výskytu varixů a metličkových žilek už konzultace není nutná.

PRŮBĚH ZÁKROKU - informace obdrží klient při konzultaci

OMEZENÍ: - extrémní fyzická námaha dolních končetin ve smyslu zátěže

Kontrolní vyšetření : po uplynutí 1 roku - zhodnocení a event. sklerotizace nově vytvořených varikosních žilek (občas k tomu dochází při likvidaci velkého rozsahu dlouho zanedbávaných vytvořených žilek). Další event. zákrok co nejdříve po objevení nových varixů.

CENA :

Cena zákroku se na našem pracovišti odvíjí přesně od rozsahu sklerotizovaných žil (resp. od počtu aplikovaných ampulek sklerotizační látky). Proto bez předchozí osobní konzultace cena stanovit nelze! Klient platí pouze takový rozsah zákroku, který přesně odpovídá rozsahu jeho postižení a současnému nálezu na končetinách (běžně totiž bývá cena paušalizována na cenu za sklerotizaci jedné končetiny a pacient pak zaplatí předražený výkon).

Konzultace s vyšetřením u smluvních pacientů (111, 201, 207, 211)......100 Kč
(tj. poplatek jakékoli běžné návštěvy)
Konzultace s vyšetřením u nesmluvních pacientů ....................................500 Kč

Po konzultaci dostane klient informační leták s informacemi o zákroku, vyznačeným průběhem pozákrokové péče a přesně stanovenou konečnou cenou zákroku. V některých vyjímečných případech (při velkém rozsahu postižení temně modrými metličkovými žilkami s širším průsvitem) nelze cenu určit s úplnou přesností, ale i pak je na to pacient upozorněn při konzultaci a je mu vyznačena maximální možná částka (je vyšší maximálně o aplikaci jedné ampulky), kterou by eventuálně platil. Pak se může každý rozhodnout, zda se na zákrok objedná.

Aethoxysklerol

Sklerotizační látka

Varixy rok po zákroku

Stav po sklerotizaci velkých varikosních žil rok po zákroku

Varixy po 5 letech

Stav sklerotizované oblasti 5 let po zákroku

Metličkové žilky rok po zákroku

Stav sklerotizované oblasti rok po zákroku (mírná hemosiderinová pigmentace - časem zmizí)

Varixy po zákroku

Varixy rok po zákroku - příklad hemosiderinové pigmentace (časem zmizí)

Metličkové žilky

Příklady metličkových žilek k odstranění sklerotizací

Křečové žíly

Příklady křečových žil k odstarnění sklerotizací

Kompresní punčochy

Typ kompresních punčoch (stehenní punčochy komprese II. se špičkou) a výběr barev, které jsou k dispozici v ordinaci