Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Zákrok elektrokauterem

miniinvazivní odstranění výrůstků aj.

Na našem operačním sále prcujeme s operačním výkonným ELEKTROKAUTEREM, kterým lze odstraňovat drobné defekty na kůži bez nutnosti šití či použití jiné krvavé metody. Elektrickým skalpelem za použití různých typů nástavců a použití různých programů přístroje lze odstraňovat např. lipofibromatosní výrůstky kůže, pigmentová znaménka, drobné hemangiomy (např. hemangioma senile), pavoučkové névy, seborhoické verruky a jiné kožní útvary a defekty (obrázky viz. dole). Hojení pak probíhá drobnou exkoriací (stroupkem), kterou není třeba nijak zvlášť ošetřovat, lze se hned po výkonu sprchovat a provádět běžný režim bez omezení.

Výhodoy zákroku oproti jiným metodám:

1/ vynikající kosmetický efekt po odstranění – většinou zmizí zcela beze stopy do doby běžného zhojení každé jizvy (cca 1 rok)
2/ defekt lze odstranit s naprostou přesností na milimetry jak do hloubky tak do šířky (na rozdíl od laserového odstranění nebo kryokauterizace)
3/ okamžité odstranění útvaru (při odstraňování laserem zůstává útvar na místě a postupně se odhojuje vytvořením puchýře - podobně jako při odstraňování kryokauterizací)
4/ velikost případné minimální stopy po odstraňovaném defektu (světlý nebo světle hnědý flíček) je přesně ve velikosti odstraňovaného defektu (na rozdíl od klasické excize - větší jizva nebo odstranění laserem, kryokauterem)
5/ doba a způsob hojení je výrazně kratší a bez omezení (při odstranění laserem defekt zůstává v kůži a odhojuje se následným vytvořením puchýře s často problematickým hojením a velmi problematickým výsledkem - jizvení, nedostatečné odstranění, defekt větší než původní útvar. Při odstranění klasickou excizí sklapelem je nutno minimálně do vyjmutí stehů ránu nenamáčet, tj. 7-10 dní)
6/ vzhledem ke krátké době a způsobu hojení (malý stroupek cca 7 dní) a vzhledem k možnosti koupání lze zákrok obzvláště u malých útvarů (do 5 mm) provádět prakticky kdykoli
7/ ekonomické náklady (nesrovnatelně vyšší ceny u zákroků laserem)

Zákroky elektrokauterem se provádějí na našem pracovišti po předchozí dohodě termínu hned při první a jediné návštěvě.

CENY :

Veškeré konzultace s vyšetřením (bez zákroku) u smluvních pacientů ......100 Kč
Zákroky do 4 drobných útvarů ............................................................ ....do 800 Kč

Ceny jednotlivých zákroků lze stanovit pouze při návštěvě. Záleží na způsobu výkonu a indikaci zákroku.


Storno poplatky:
V případě, že klient včas neoznámí zrušení zákroku (tj. nejméně dva pracovní dny dopředu) a zruší zákrok bez náhrady nebo se nedostaví na druhý náhradní termín, bude účtován stornopoplatek ve výši 1500 Kč.


V případě zrušení zákroku ze zdravotních důvodů a doložení potvrzení od OL nebude stornopoplatek vymáhán.
Při objednání na náhradní termín bude vyžadována zálohová platba min. dva dny před stanoveným zákrokem v plné výši zákroku v hotovosti nebo převodem.

Pigmentové skvrny

Odstranění pigmentové skvrny elektrokauterem:
1/ stav před zákrokem - bezprostředně po zákroku - za rok
2/ stav před zákrokem a půl roku po zákroku

Fibromky

Fibromky

Pigmentový nevus

Pigmentový nevus

Seborhoické verruky

Seborhoické verruky

Pavoučkový nevus

Pavoučkový nevus

Hemangiom

Hemangiom

Fibrom

Fibrom víčka