Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Klasická excize

operace skalpelem

Na našem pracovišti provádíme zákroky ambulantně :

CHIRURGICKOU EXCIZÍ (vyříznutím) v lokálním znecitlivění :

- pigmentové útvary : VYŠETŘENÍ A DIAGNOSTIKA AMERICKÝM DERMATOSKOPEM

- tukové (lipomy) i jiné nádory (hemangiomy aj.)

- jiné útvary kůže a podkoží (atheromy, jizvy, gangliomy a pod.)

Útvary nejistého původu zasíláme na histologické vyšetření renomovaného pracoviště BioLab. Rány šijeme kvalitními atraumatickými materiály plastickým stehem.

CENY :

Veškeré konzultace s vyšetřením (bez zákroku) u smluvních pacientů i u kosmetických indikací ......100 Kč

Ceny jednotlivých zákroků lze stanovit pouze při návštěvě. Záleží na způsobu výkonu a indikaci zákroku.
Zákroky elektrokauterem lze provést po dohodě při telefonickém objednávání už při první návštěvě.

Storno poplatky:
V případě, že klient včas neoznámí zrušení zákroku (tj. nejméně dva pracovní dny dopředu) a zruší zákrok bez náhrady nebo se nedostaví na druhý náhradní termín, bude účtován stornopoplatek ve výši 1500 Kč.

V případě zrušení zákroku ze zdravotních důvodů a doložení potvrzení od OL nebude stornopoplatek vymáhán.
Při objednání na náhradní termín bude vyžadována zálohová platba min. dva dny před stanoveným zákrokem v plné výši zákroku v hotovosti nebo převodem.