Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail.
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Telefonický kontakt - viz KONTAKTY

Zákroky elektrokauterem lze provádět i v letních měsících

Estetická chirurgie

MOTTO:

Forma bonum fragile est

( Krása je křehký majetek )