Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Vpáčený hrudník u muže

Vppáčený hrudník je vývojovou deformační vadou v oblasti hrudní kosti, která musí být v závažných případech operována už v dětství kvůli možnému omezení funkce plic a srdce. V dospělosti se setkáváme s lehčími spíše kosmetickými formami vpáčeného hrudníku, které lze řešit doplněním dané prohlubně pomocí bioplastiky, tj. aplikací bioplastického materiálu, na jehož podkladě se v aplikovaném místě vytvoří vlastní vazivo.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastickém materiálu Metacrill jsou popsané v části O bioplastice.

Příklad vpáčeného hrudníku

Vpáčený hrudník

Vpáčený hrudník u muže - výsledný stav po jednom zákroku za rok.