Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Vpáčený hrudník u ženy

korekce

Vppáčený hrudník je vývojovou deformační vadou v oblasti hrudní kosti, která musí být v závažných případech operována už v dětství kvůli možnému omezení funkce plic a srdce. V dospělosti se setkáváme s lehčími spíše kosmetickými formami vpáčeného hrudníku, které lze řešit doplněním dané prohlubně pomocí bioplastiky, tj. aplikací bioplastického materiálu, na jehož podkladě se v aplikovaném místě vytvoří vlastní vazivo.
U žen bývá zákrok často spojen s modelací prsou v oblasti dekoltu.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastickém materiálu Metacrill jsou popsané v části O bioplastice.

Příklady vpáčeného hrudníku se současnou modelací prsou

Vpáčený hrudník

Korekce vpáčeného hrudníku se současnou modelací prsou v oblasti dekoltu

Jednostranně vpáčený hrudník

Korekce jednostranně vpáčeného hrudníku a modelace prsou: stav před zákrokem a rok po zákroku. Tři fotky znázorňují stav vývoje korekce: před zákrokem, rok po zákroku a stav po dalším doplnění a korekci