Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Nos - získané deformity

Získané deformity - korekce, modelace

Deformity nosu mohou být získané (po úrazech, po operacích) nebo vrozené (genetické dispozice)
Úpravu bioplastikou lze nos domodelovat do žádaného tvaru. Modelace se provádí u nerovností v oblasti kořene nosu, nosního hřbetu, špičky nosu, nosního úhlu (mezi horním rtem a nosem), ev. korekce široký nos. Lze tak vyrovnat různé nerovnosti profilu hřbetu nosu, přílišné ohnutí nosu v profilu, i zkorigovat zahnutí nosu v ose nebo provést úpravu široké špičky nosu.
Jedná se o jeden z nejefektnějších zákroků, kdy klient bez náročné operace má ve výsledku vyřešený defekt. Je však nutné si uvědomit, že vzhledem k tomu, že do tohoto malého objemu nelze najednou aplikovat příliš mnoho bioplastického materiálu, proto čím větší je defekt, tím spíš je potřeba ještě jednou nebo dvaktát defekt domodelovat.

Pozor !!!: v případě, že klient žádá celkové zmenšení nosu nebo má zdravotní problémy, pro které je indikována operace vnitřních partií nosu a přepážky ev. výrazné deformity indikované k úpravě skeletu nosu, pak se klasické operaci nevyhne.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastických materiálech jsou popsané v části O bioplastice.

Některé příklady možností modelací deformit nosu vzniklých po operacích

Špičatý nos

Modelace špičatého nosu, vklesliny křídla a přední přepážky vzniklé po operaci pro zmenšení nosu

Nos modelace hřbetu a křídla

Modelace nerovného hřbetu nosu a vkleslého levého křídla (stav po rhinoplastice) - definitivní stav dva roky po modelaci bioplastikou

Nos bioplastika po rhinoplastice

Nos před rhinoplastikou pro úpravu přepážky ze zdravotních důvodů - po rhinoplastice (příliš malý, zvednutá špička, nerovnosti špičky) - rok po bioplastice

Deformita po nádoru

Modelace deformovaného nosu po operaci pro nezhoubný nádor chrupavky

Nos po traumatu

Celková modelace nosu po operaci pro trauma nosu - vyrovnání prohlubně levého křídla, vyzvednutí a srovnání špičky nosu, zpevnění přední přepážky, vyrovnání extrémní prohlubně u kořene nosu

Mnohočetné deformity

Vrovnání propadlin v oblasti hřbetu a křídel nosu po rhinoplastice - propadlina podélně vlevo od hřbetu, propadlina na pravém kostěném křídle a vyrovnání hřbetu nosu

Deformita po rhinoplastice

Deformita nosu po rhinoplastice - vyrovnání bioplastikou - stav po roce

Prohnutý nos

Vyrovnání hřbetu prohnutého nosu vzniklého po zmenšovací operaci

Zaoblení a srovnání špičky nosu

Zaoblení a vyrovnání oblasti špičky nosu deformované po rhinoplastice - výsledný stav za rok

Plošina špičky

Modelace placaté špičky nosu vzniklé po zmenšovací operaci

Deformace křídla

Vyrovnání a modelace deformity pravého obrysu křídla nosu vzniklé po zmenšovací operaci

Měkká přepážka

Zpevnění měkké přepážky, špičky a části pravého křídla nosu (po operaci) - stav 1,5 roku po bioplastice.

Vkleslina křídla

Vyrovnání pravostranné vklesliny na křídle u špičky nosu

Zahnutý nos (luk)

Vrovnání lukovitě zahnutého nosu vzniklého po zmenšovací operaci - výsledný stav po roce

Zkrácená špička nosu

Korekce zkrácené deformované špičky nosu po operaci - výsledný stav za rok po první aplikaci