Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Nos - vrozené deformity

Vrozené deformity - korekce, modelace

Deformity nosu mohou být získané (po úrazech, po operacích) nebo vrozené (genetické dispozice)
Úpravu bioplastikou lze nos domodelovat do žádaného tvaru. Modelace se provádí u nerovností v oblasti kořene nosu, nosního hřbetu, špičky nosu, nosního úhlu (mezi horním rtem a nosem), ev. korekce široký nos. Lze tak vyrovnat různé nerovnosti profilu hřbetu nosu, přílišné ohnutí nosu v profilu, i zkorigovat zahnutí nosu v ose nebo provést úpravu široké špičky nosu.
Jedná se o jeden z nejefektnějších zákroků, kdy klient bez náročné operace má ve výsledku vyřešený defekt. Je však nutné si uvědomit, že vzhledem k tomu, že do tohoto malého objemu nelze najednou aplikovat příliš mnoho bioplastického materiálu, proto čím větší je defekt, tím spíš je potřeba ještě jednou nebo dvaktát defekt domodelovat.

Pozor !!!: v případě, že klient žádá celkové zmenšení nosu nebo má zdravotní problémy, pro které je indikována operace vnitřních partií nosu a přepážky ev. výrazné deformity indikované k úpravě skeletu nosu, pak se klasické operaci nevyhne.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastických materiálech jsou popsané v části O bioplastice.

Některé příklady možností modelací vrozených deformit nosu

Zahnutá špička nosu

Vyzvednutí zahnuté špičky nosu - definitivní stav

Výrazný hrbol

Příklady bioplastiky výrazného hrbolu (korekce v oblasti kořene nosu) - stavy po jedné aplikaci cca za 1 rok

Špičatý nos

Modelace špičky, přepážky a hřbetu nosu

Ohnutý nos

Vyzvednutí padající zahnuté špičky nosu: před zákrokem + po zákroku

Mnohočetné deformity

Modelace hřbetu nosu, špičky nosu, křídel, špičky nosu a vyztužení chrupavčité přední přepážky nosu (definitivní stav po dvou aplikacích)

"Papouščí" nos

Tři příklady různých stupňů postižení.
Modelace hřbetu nosu v oblasti kořene u vrozené deformity tvaru (korekce velkého hrbolu hřbetu nosu)

Hrbol hřbetu nosu

Vyrovnání hrbolu nosu modelací u kořene - před zákrokem, těsně po zákroku, definitivní stav

Hřbet nosu propadliny

Propadlina hřbetu nosu v oblasti nad špičkou

Ohnutá špička nosu

Ohnutá "spadlá" špička nosu, zvýrazněná stárnutím - výsledný stav rok po aplikaci

Vyrovnání hřbetu nosu

Příklady vyrovnání hřbetu nosu - výsledné stavy po dvou až 3 letech