Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Profil

celková úprava, modelace

Profil tváře tvoří komplex jednotlivých částí obličeje, které je potřeba dostat do souladu. Jednotlivé nedostatky jsou předmětem oddělených kapitol (nos, rty, brada ...), ale je potřeba se dívat na obličej jako na celek a často je potřeba vyvážit několik nedostatků najednou. Většinou to bývá nos příliš vyčnívající přes linii brady a příliš zanořené rty za spojnicí špičky nosu a brady. Tyto nedostatky v profilu obličeje lze domodelovat pomocí bioplastiky.
Aplikací bioplastického materiálu do jednotlivých partií lze vymodelovat ideální profil vytvořením vlastního vaziva v aplikovaných oblastech a dosahnout tak přirozeného vzhledu obličeje.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastických materiálech jsou popsané v části O bioplastice.

Některé příklady korekcí celkového profilu (vyjma nosu, rtů a brady - viz samostatné části)

Korekce profilu rtů a brady

Korekce dolní poloviny obličeje - stav rok po zákroku

Profiloplastika

Optimalizace profilu - vyrovnání zahnutého nosu, profilace zanořených rtů: zvětšení horního rtu, modelace vyplnění dolního rtu

Optimalizace profilu

Zvětšení a modelace horního rtu, vyplnění a modelace dolního rtu, profilace brady (současné vyplnění defektu lícní oblasti pod očima)