Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Dolní čelist

modelace linie a úhlu dolní čelisti

Kontury celého obličeje uzavírá velmi výrazným podílem dolní čelist. V této oblasti se občas vyskytují různé nerovnosti a prohlubně většinou podmíněné měkkými částmi stavby obličeje (svaly, podkožní vazivo). Výrazné a hladké linie dolní čelisti tvoří také jeden ze znaků krásy celého obličeje. Tyto linie přirozeně ochabují v souvisloti se stárnutím obličeje. Proto je často potřeba tyto partie zpevnit, zvýraznit a vyrovnat. Aplikací bioplastického materiálu Metacrill se v aplikovaných partiích vytvoří vlastní vazivo, které danou oblast zpevní, vyrovná nebo vyplní.
K nejvýraznější a nejdůležitější části dolní čelisti patří brada, které je věnována samostatná část Brada.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastických materiálech jsou popsané v části O bioplastice.

Některé příklady korekcí dolní čelisti (vyjma brady - viz samostatná část)

Linie čelisti

Vyrovnání linie dolní čelisti (také pozvednutí koutků, zpevnění rtů)

Linie dolní čelisti

Vyrovnání linie dolní čelisti a současná profilace brady - vypnutí podbradku