Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Horní čelist - líce

modelace lícní oblasti a prohlubní (kruhů) pod očima

Zvýraznění lícní oblasti zná každá žena, která se jen trochu zajímá o kosmetiku. Výrazná lícní oblast je jednou z dominant krásy celkového vzhledu obličeje. Často bývají lícní kosti nevýrazné, a proto se je snažíme zdůraznit při líčení. Pokud ani toto nepomůže, je potřeba lícní oblast zvětšit objemově. Dříve se v těchto případech musely vkládat obličejové implantáty (technika, která u nás není příliš používaná pro svoje velké nevýhody operačního zákroku a cizích těles v obličeji). Dnes lze líce velmi efektně zvětšit metodou bioplastiky, kdy se po aplikaci bioplastického materiálu v dané oblasti vytvoří vlastní vazivo a líce se tak objemově zvětší.

Dále se v oblasti horní čelisti setkáváme s prohlubněmi až defekty měkkých tkání v lícní oblasti a i u velmi mladých lidí se často vídáme s tzv. kruhy pod očima. Také tyto defekty lze úspěšně řešit bioplastikou dané oblasti, resp. vytvořením nového vaziva a tím vyplnění propadlin a kruhů.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastických materiálech jsou popsané v části O bioplastice.

Některé příklady korekcí lícní oblasti

(více příkladů kruhů pod očima viz Omlazovací zákroky)

Defekty lící, kruhy

Příklady bioplastiky výrazných defektů v oblasti lící a korekce kruhů pod očima - výsledné stavy po roce

Kruhy pod očima

Korekce výrazných kruhů pod očima

Výrazné kruhy pod očima

Tři příklady řešení výrazných kruhů pod očima - stavy cca rok až dva po zákroku

Defekty lícní oblasti

Šikmé defekty v lícní oblasti - stav 4 roky po bioplastice

Propadliny v lících

Modelace propadlin v lícní oblasti pod očima.
Současně modelace a zvětšení rtů (výsledný stav půl roku po druhém zvětšení).

Propadliny pod očima

Propadliny - kruhy pod očima - výsledný stav tři roky po aplikaci

Defekty pod očima

Vyplnění kruhů pod očima

Vrozené defekty vývoj

Bioplastika výrazných vrozených defektů v oblasti lící pod očima a kruhů pod očima - stav před zákroky, stav po prvním zákroku po půl roce, výsledný stav po druhém zákroku

Rýhy pod očima

Bioplastika hlubokých rýh pod očima /kruhy pod očima v oblasti u vnitřních koutků)

Vrásky pod očima

Propady pod očima a tvořící se zvrásnění kůže - vyplněním se oblast vypne a kůže opět vyrovná (současná modelace brady, rýhy na bradě a vyztužení nosoretních rýh)

Propadlé tváře

Bioplastika propadlin v oblasti tváří - výsledný stav po jednom doplnění

Kruhy pod očima

Výrazné kruhy a propady pod očima - stav po 5. měsících, kdy můžou ještě u někoho mírně přetrvávat barevné změny na kůži