Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Rty

vyplnění, zvětšení, modelace

Rty tvoří jednu z dominant obličeje a výrazně se podílí na celkovém vzhledu.
Je i vědecky prokázáno, že ženy s plnějšími rty vapadají mladší : Odkaz na článek

Bioplastikou lze velmi efektně vyplnit, zvětšit a vymodelovat rty. Výhodou je, že proti ostatním metodám jsou rty tvořeny ve výsledku vlastní tkání, takže klientkou je vnímán ret naprosto přerozeně stejně jako před zákrokem. Rty působí zcela přirozeně, na pohmat jsou nerozeznatelné od okolí. Také při mluvení a grimasách nedochází k nepřirozenému vzhledu.

Rty se vyplňují jednak z důvodů zvětšení obou rtů při příliš úzkých retch nebo z důvodů korekce rozdílné velikosti horního a dolního rtu event. i modelace nesymetrických rtů a dále ve vyšším věku při úbytku tkáně (tak jako je to patrné i v ostatních patrtiích obličeje), kdy je ret svraštělý, zužený a začínají se kolem něj tvořit vrásky.

Při doplňování starších povadlých rtů stačí většinou pouze jedna aplikace. Pokud chce klientka výrazněji zvětšit velmi úzké rty, je potřeba dvě event. i tři aplikace. Příklady typů zvětšní jsou popsány ve fotodokumentaci k jednotlivých zákrokům.

Je nutné si uvědomit, že po jedné aplikaci nikdy nemůže dojít k tzv. nežádoucímu překorigování (viz obecně v části Bioplastický materiál). Nově vytvořené vazivo zůstává součástí původní tkáně. Pokud má pacient zájem, lze vždy po dokončení vytvoření nové tkáně znovu aplikovat další bioplastický materiál, až se dosahne žádaného objemu. Velkou výhodou v pozákrokovém období je, že klient může s postupně odcházejícím otokem sledovat (event. denně fotit) a hodnotit svoji vizáž a po dotvoření vaziva po čtyřech měsících se rozhodnout pro doplnění, pokud mu vyhovoval stav ještě před úplným odezněním otoku.

Na rozdíl od vstřebatelných preparátů na bázi kyseliny hyaluronové se aplikace nemusí provádět každý půl rok až rok a opakovaně mít min. dva až tři dny otok, modřinky a rozpíchaný ret. Tím se kromě nepříjemností spojených se zákrokem výrazně sníží i náklady na zákrok, které jsou srovnatelné s jednou až dvěma aplikacemi odbouratelného preparátu. V době, kdy už je odbouratelný preparát vstřebaný a ret je v původní velikosti, u bioplastického materiálu je dokončena výměna nosného gelu za vlastní vazivo a zvětšení rtu zůstává. Pokud chce klientka ret ještě zvýraznit, lze kdykoli opět bioplastický materiál aplikovat a rty ještě více zvětšit.

Zásah do rtu je na rozdíl od operace miniinvazivní. Na rozdíl od operačních metod na zvětšování rtu (ať už je to plastika rtů V-Y nebo vkládání silikonového implantátu PermaLip) je nesporná výhoda v tom, že ret je po bioplastice naprosto přirozený, zatímco po operacích bývá často nápadně vidět vnější zásah. Dále i hojení je rychlejší a bez jizvení. Důležité je, že výsledek je vždy přirozený.

Srovnáváme-li různé metody na zvětšování rtů, pak bioplastika je v této oblasti absolutní jedničkou.
Proč je tomu skutečně tak pochopíme více při prostudování části O bioplastice (jak funguje, vlastnosti, aplikace, výhody).

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastických materiálech jsou popsané v části O bioplastice.

Některé příklady možností modelací rtů

Zvětšení rtů

Zvětšení rtů - výsledný stav (rok po aplikaci)

Rty zvětšení modelace

Zvětšení a modelace rtů - výsledný stav půl roku po druhé aplikaci.
Současně provedena modelace v lícní oblasti.

Modelace rtů

Modelace a vyplnění plochých rtů - výsledný stav po jedné aplikaci

Rty - modelace, vyrovnání

Modelace plochých rtů - vyplnění a současně vyrovnání rozdílu velikosti mezi horním a dolním rtem

Horní ret

Vyrovnání rozdílné velikosti rtů - zvětšení horního rtu - výsledný stav po jedné aplikaci

Vyplnění a vyrovnání rtů

Vyplnění rtů s doplněním hlavně horního rtu - výsledný stav po jedné aplikaci

Zanořený horní ret

Příklady vyplnění a profilace příliš zanořeného a úzkého horního rtu - výsledný stav (po jedné aplikaci)
Ve druhém případě současně profilace brady.

Úzké rty - dolní

Vyplnění a zvětšení úzkých rtů, vyrovnání velikosti - výsledný stav po jedné aplikaci

Úzké rty - horní

Vyplnění úzkých povadlých rtů, vyrovnání velikosti - výsledný stav po jednom zákroku

Velice úzké povadlé rty

Extrémě úzké a povadlé rty - výsledný stav po roce po jedné aplikaci ( k optimálnímu výsledku by byly potřeba alespoň tři aplikace)

Asymetrie velikosti rtů

Vyplnění rtů a vyrovnání asymetrie ve velikosti - výsledný stav

Zvětšení rtů větší

Zvětšení a modelace rtů - výsledný stav po třech aplikacích - rok po posledním zákroku

Rty zvětšení třikrát

Bioplastika rtů: před aplikací a výsledný stav po druhé aplikaci.
Bioplastika rtů: před aplikací a výsledný stav po třetí aplikaci

Rty zvětšení dvakrát

Zvětšení rtů: stav před zákrokem a výsledný stav rok a půl po druhé aplikaci

Rty mírné zvětšení

Mírné zvětšení rtů - výsledný stav 2 roky po zákroku po jedné aplikaci

Modelace plochých rtů

Vyplnění plochých rtů (vzniklé po operaci)

Bioplastika rtů

Výsledný stav po jedné aplikaci - modelace a zvětšení rtů

Modelace a korekce rtů

Modelace a vyplnění horního a dolního rtu a současně korekce horního rtu (vyrovnání v oblasti jizvy v pravém horním rtu), korekce koutků - výsledný stav po roce

Zpevnění rtů

Příklady vyplnění a zpevnění rtů - výsledný stav po jednom zákroku

Zanořené úzké rty

Výrazně úzké a zanořené rty - výsledný stav dva roky po jedné aplikaci. V modela ci je možné pokračovat a rty ještě více zvětšit a profilovat dopředu.

Vyplnění rtů

Vyplnění rtů (a současně nosoretních rýh)

Modelace a vyrovnání rtů

Modelace horního plochého a užšího rtu, mírné vyplnění dolního rtu

Zobákovitý ret

Modelace a vyplnění horního zobákovitého rtu, vyplnění dolního rtu
Současně profilace a modelace brady

Modelace úzkých rtů

Zvětšení a modelace úzkých rtů - výsledný stav po roce

Úzký horní ret

Vyplnění, modelace a zvětšení horního "zasunutého" rtu, mírné vyplnění dolního rtu - stav těsně po zákroku

Plochý horní ret

Modelace horního plochého rtu (současně profilace brady) - stav bezprostředně po zákroku

Rty zvětšení

Zvětšení, vyplnění rtů

Ploché rty

Vyplnění a modelace plochých rtů - po zákroku