Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Brada

profilace, modelace

Brada hraje v úloze celkového vzhledu obličeje jednu z klíčových rolí. Její zanoření vytváří z profilu obličeje tvar ryby, neandertálce nebo tzv. ptačí profil. Brada má velký vliv i na tvar rtů a jeho okolí. Profilací brady se neuvěřitelně rozvinou i rty a celé jejích okolí (viz obrazová dokumentace). Také se docílí i výrazného efektu v oblasti podbradku - vypnutí, prodloužení této oblasti.
Dříve bylo nutné bradu vytvořit poměrně náročnou operací za pomoci buď vlastních kostních štěpů nebo implantátů. Bioplastika dokáže tuto složitou operaci zcela nahradit - brada je ve výsledku vytvořena silnou vrstvou vlastního vaziva, která zde normálně má být.

Deformity brady mohou být vrozené nebo získané (po úrazu). Také po stomatologických operacích pro příliš krátkou dolní čelist a špatný skus bývá čato potřeba domodelovat bradu.
Nejčastějším problémem bývá projekce brady, kdy příliš malá brada v profilu ustupuje za dolní ret. Aplikací bioplastického materiálu Metacrill lze bradu zvětšit i vymodelovat na žádaný tvar.

Zákrok je poměrně rychlý, prakticky zcela bezbolestný a pacient odchází z ordinace s novou bradou a z nepěkného profilu může mít profil modelky. Je nutné si ale uvědomit základní zásadu aplikace bioplastického materiálu Metacrill, tj. že lze aplikovat do určité oblasti pouze přiměřený maximální objem Metacrillu. V případě velkého zanoření brady toto maximální množství po zákroku, kdy je otok dané oblasti, může být dostatečné, ale po odeznění otoku a konečném dotvoření vlastního vaziva v dané oblasti, nemusí ještě žádanému výsledku stačit. Potom je potřeba k dosažení konečného výsledku danou oblast ještě jednou doplnit. Tam, kde je ústup brady obzvláště veliký, je nutno doplnit danou oblast třeba i ještě dvakrát. Tato skutečnost se však dá považovat i za výhodu, protože si klient na nový stav zvyká postupně.
U tohoto zákroku se nemusí ani příliš počítat s nějakým pozákrokovým omezením kvůli otoku, protože v případě brady otok nijak nevadí.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace o metodě a bioplastických materiálech jsou popsané v části O bioplastice.

Některé příklady možností modelací brady

Profilace brady - vývoj

Profilace velmi zanořené brady: před zákrokem - 6. měsíců po zákroku definitivní stav - další profilace

Brada profilace - vývoj

Profilace brady - vývoj: před zákrokrm - 4 roky po zákroku před další aplikací - definitivní stav 1 rok po druhém zákroku

Profilace malé brady, podbradek

Profilace malé brady - korekce podbradku - výsledný stav 1 rok po zákroku

Zanořená brada - profilace

Bioplastika velmi zanořené brady - profilace, modelace tvaru. Vývoj: před zákrokem - půl roku po zákroku - po dalším doplnění

Mírná profilace brady

Mírná profilace brady (jedna aplikace) - stav 2 roky po zákroku
Pro celkové vylepšení profilu a vizáže by bylo ještě vhodné zvětšení horního rtu

Výrazně malá brada u muže

Výrazně malá brada s téměř splývajícím podbradkem - výsledný stav 2 roky po dvou aplikacích.

Profilace brady

Příliš zanořená brada ubírající výrazně na kráse obličeje

Extrémě malá brada

Brada téměř splývající s krkem - profilací výrazně zkrásní celý obličej

Brada typu neandertálec

Profil "neandertálce" se modelací brady natolik změní, že výsledkem je dokonalý profil modelky.

Brada ptačí profil

Profilace brady upravující "ptačí profil", modelace tvaru brady s vypnutím podbradku

Brada typu ryba

Bioplastika brady profilu "ryby": stav před zákrokem - po roce - doplnění po roce. Klientka volila k aplikacím minimání množství bioplastického materiálu, proto výsledný stav není tak výrazný.

Profilace brady

Profilace velmi malé zanořené brady - stav těsně po zákroku

Brada a rty

Menší modelace brady a modelace rtů (doplnění dolního rtu a výraznější zvětšení horního rtu) - stav 3 roky po aplikaci.

Příklady profilací malé brady

Příklady profilací malé přílš zanořené brady - po zákroku
(v prvním případě by bylo vhodné také doplnění horního rtu)

Malá brada

Profilace a modelace malé brady

Zanořená brada u muže

Profilace příliš zanořené mužské brady.

Profilace brady u muže - vývoj

Profilace a modelace malé drobné brady u muže - vývoj před aplikací - výsledný stav za půl roku - po druhém doplnění

Malá brada u muže

Profilace malé brady u mladého muže

Profilace mužské brady

Modelace a profilace malé brady u muže, současné vyztužení nosoretních rýh.

Korekce brady

Korekce brady - výsledný stav 5 let po jedné aplikaci

Hluboká rýha brada

Profilace brady a korekce hluboké rýhy na bradě komplikující i růst vousů

Brada po operaci

Vytvoření brady u muže po několika operacích dolní čelisti pro výrazný předkus.

Brada a úzká čelist

Profilace zanořené brady a modelace velmi úzké protáhlé dolní čelisti - zakulacení linie obličeje zpředu v oblasti dolní čelisti.

Profilace malé brady

Profilace malé brady

Brada a podbradek

Profilace brady s vytažením a prodloužením počínajícího podbradku.

Brada a rty

Profilace malé brady a současné vyplnění rtů (vyrovnání rozdílu mezi horním a dolním rtem) a propadlin v oblasti lící pod očima

Brada, rty a okolí

Modelace brady a jejího okolí (prohlubně na stranách pod dolním rtem) s profilací brady a vyplnění rtů

Brada s podbradkem

Profilace brady se současným protažením a vypnutím podbradku - konečný stav po jedné aplikaci. Byla by vhodná ještě alespoň jedna aplikace k dosažení ideálního stavu.

Brada a horní ret

Profilace a modelace malé brady se současnou modelací horního rtu - po zákroku.

Brada a rýha na bradě

Mírná profilace brady se současným vyztužením horizontální rýhy na bradě. Vyztužení nosoretních rýh a modelace prohlubní pod očima v lícní oblasti.