DOVOLENÁ
18.7. - 20.7.2018
6.8. - 24.8.2018

OSTATNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
bude přizpůsoben požadavkům klientů

Ke kontaktu využívejte předostně e-mail.
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Telefonický kontakt - viz KONTAKTY

Korekční zákroky

Pomocí bioplastiky se upravují jak různé vrozené nedostatky ( např. malá zanořená brada), deformity nebo asymetrie obličeje i jiných částí těla, tak i získané posttraumatické defekty nebo následky operací (např. domodelování nosu po zmenšovacím zákroku).

Korekční zákroky jednotlivých partií včetně obrázků ze zákroků viz. samostatné kapitoly v levém sloupci

Postup při korekčních zákrocích

Při korekčním zákroku je potřeba dobře zhodnotit situaci a určit optimální množství bioplastického materiálu k aplikaci do daného místa. V některých případech (nos, rty, brada) lze určit monožství zcela přesně už podle fotografie. V případech doplnění většího rozsahu (asymetrie prsou, doplnění chybějící tkáně - prohlubně, propadliny) bývá potřeba osobní konzultace.

Preparát je nastaven tak, že nikdy nemůže dojít k tzv. nežádoucímu překorigování. Do jednotlivých lokalit (např. rty) lze aplikovat při jednom zákroku pouze takové maximální množství, které zaručuje, že v daném místě nikdy nemůže dojít k nějakému nežádoucímu výsledku.

Klient se tak nemusí bát, že by mohlo dojít k přehnané změně objemu v místě, kam byla látka aplikována. Nově vytvořené vazivo zůstává součástí původní tkáně. Velkou výhodou v pozákrokovém období je, že klient může s postupně odcházejícím otokem sledovat (event. denně fotit) a hodnotit svoji vizáž a po dotvoření vaziva po čtyřech měsících se rozhodnout pro doplnění, pokud mu vyhovoval stav ještě před úplným odezněním otoku. U korekčních zákroků někdy stačí jedna aplikace (záleží ale na velikosti defektu). Pokud má pacient zájem, lze vždy po dokončení vytvoření nové tkáně (tj. za 4 - 6 měsíců), znovu aplikovat bioplastický materiál, až se dosahne žádaného objemu. (Podrobně o materiálu a zákroku v odkazu O bioplastice)

Pozákroková péče

Klient může provozovat běžný režim. Je ale nutné počítat s otokem v pozákrokovém období.

Zákroky na obličeji jsou provázeny otokem i zatuhnutím aplikovaných oblastí, které se projeví nejvíce druhý den po zákroku. Do tří až čtyř dnů maximum otoku zmizí, do týdne až 14 ti dnů bývá obličej bez pozákrokového otoku, pouze přetrvává otok, který je běžným projevem v průběhu tvorby vaziva, trvání je individuální, není již většinou příliš viditelný. Běžně se v době počátků tvorby variva tvoří zatuhliny (lokální otoky) ve rtech nebo i v některých jiných partiích s řídkým vazivem nebo plošná zatuhnutí ostatních aplikovaných oblastí (brada, líce, nosoretní rýhy a pod.), která mohou být i nesymetrická. Ošetřují se občasným promasírováním zatuhlého místa a tlakovými masážemi. Při zákrocích na rtech, obzvláště horním, dochází většinou po zákroku k výraznějšímu otoku než v pevnějších partiích. Maximální otok však mizí většinou do 3 - 5 dnů. Jakékoli individuální odchylky co se týká otoku jsou možné, lze však zaručit, že ve většině případů do 2 měs. jsou všechny projevy otoků pryč, do 4 měs. v 99% do 6 měs.100% klientů je zhojeno.
Po zákroku může dojít vyjímečně k vytvoření malé modřinky většinou v místě lokálního umrtvení a vstupu aplikační kanyly. Do týdne až 14 ti dnů bývají event. modřinky zcela pryč.
První 3 - 5 dní ( resp. do doby, kdy přetrvává výraznější otok) se vyvarovat cíleného přehřívání (opalování) a solaria.

Podrobné informace o pozákrokové péči a důležitých pokynech pro pozákrokové období obdrží klient po zákroku v tištěné podobě.