Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Korekční zákroky

Pomocí bioplastiky se upravují jak různé vrozené nedostatky ( např. malá zanořená brada), deformity nebo asymetrie obličeje i jiných částí těla, tak i získané posttraumatické defekty nebo následky operací (např. domodelování nosu po zmenšovacím zákroku).

Korekční zákroky jednotlivých partií včetně obrázků ze zákroků viz. samostatné kapitoly v levém sloupci (některé příklady zákroků se významem i obsahem překrývají s omlazovacími i zvětšovacími zákroky - je vhodné si prohlédnout všechny kategorie).

Postup při korekčních zákrocích

Při korekčním zákroku je potřeba dobře zhodnotit situaci a určit optimální množství bioplastického materiálu k aplikaci do daného místa. V některých případech (nos, rty, brada) lze určit monožství zcela přesně už podle fotografie. V případech doplnění většího rozsahu (asymetrie prsou, doplnění chybějící tkáně - prohlubně, propadliny) bývá potřeba osobní konzultace.

Preparát je nastaven tak, že nikdy nemůže dojít k tzv. nežádoucímu překorigování. Do jednotlivých lokalit (např. rty) lze aplikovat při jednom zákroku pouze takové maximální množství, které zaručuje, že v daném místě nikdy nemůže dojít k nějakému nežádoucímu výsledku.

Klient se tak nemusí bát, že by mohlo dojít k přehnané změně objemu v místě, kam byla látka aplikována. Nově vytvořené vazivo zůstává součástí původní tkáně. Velkou výhodou v pozákrokovém období je, že klient může s postupně odcházejícím otokem sledovat (event. denně fotit) a hodnotit svoji vizáž a po dotvoření vaziva po čtyřech měsících se rozhodnout pro doplnění, pokud mu vyhovoval stav ještě před úplným odezněním otoku. U korekčních zákroků někdy stačí jedna aplikace (záleží ale na velikosti defektu). Pokud má pacient zájem, lze vždy po dokončení vytvoření nové tkáně (tj. za 4 - 6 měsíců), znovu aplikovat bioplastický materiál, až se dosahne žádaného objemu. (Podrobně o materiálu a zákroku v odkazu O bioplastice)

Pozákroková péče

Klient může provozovat běžný režim. Je ale nutné počítat s otokem v pozákrokovém období.

Podrobné informace o pozákrokové péči obdrží klient při konzultaci.
Důležité pokyny pro pozákrokové období obdrží klient po zákroku v tištěné podobě.