Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Ošetřující lékařka

Vaše ošetřující lékařka MUDr. Jana Vybulková Zavadilová

Absolvovala Lékařskou Fakultu UK v Praze v roce 1985. V roce 1989 úspěšně složila atestaci z chirurgie, od r. 1996 je zařazena do specializace plastická chirurgie.
Pracoviště v průběhu lékařské praxe : Fakultní Thomayerova nemocnice - odd. dětské chirurgie, oddělení dospělé chirurgie. Absolvovala množství školení na různých plastickochirurgických pracovištích, stěžejní byla školení se zaměřením na sklerotizaci, které se věnuje od r. 1994 a transplantace vlasů.
Od začátku roku 1996 provozuje soukromou lékařskou praxi, kde se zaměřuje od začátku převážně na odstraňování křečových žil metodou komplexní sklerotizace a na různé plastickochirurgické zákroky.
Už v roce 1999 MUDr. Jana Vybulková Zavadilová prezentovala metodu komplexní sklerotizace varixů a metličkových žilek v dosud vysílaném populárním televizním pořadu pro ženy Sama doma (25.března 1999 - ukázka z pořadu), který vysílá ČT1.
Od roku 2009, kdy byl uveden na náš trh preparát Metacrill, prošla teoretickým i praktickým školením v práci s tímto materiálem. Po získání dvouleté praxe aplikace a propracování veškerých dostupných materiálů o bioplastice shrnuje své poznatky v kompletním materiálu s bohatou dokumentací výsledků zákroků na těchto stránkách a zakládá 1. kliniku bioplastické chirurgie v ČR - BIOPLASTICA, kde zpracovala veškeré informace o bioplastice z vlastní bohaté praxe, jednotlivé výkony a informace k výkonům v těchto webových stránkách, které se tak staly hlavním zdrojem informací o bioplastice na českém webu. Také publikuje články o bioplastice v časopisech a na webu (odkazy viz část Publikované články)
V současnosti se pro velký zájem o bioplastiku staly tyto zákroky hlavní náplní činnosti.

Ošetřující lékařka