Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Srovnání s jinými metodami

Při výběru vhodné metody korekčního, omlazovacího nebo zvětšovacího zákroku je nutné kromě zdravotního hlediska myslet také na dlouhodobý efekt!

Metacrill i Ellansé nelze v žádném případě srovnávat jak způsobem aplikace tak principem působení ve tkáni a hlavně výsledkem zákroku s žádným jiným preparátem. Tyto materiály nejsou výplně v pravém slova smyslu, jak je běžně spotřebitelé chápou. Jsou to bioplastické materiály na jejichž podkladě se vytvoří vlastní tkáň.

Aplikace a hlavně výsledný efekt je oproti materiálům, se kterými bývá srovnáván, je diametrálně odlišný.
Bioplastika je miniinvazivní chirurgický výkon, aplikuje se hluboko do podkoží (event. i do svalů nebo až k periostu - záleží na typu zákroku) a nikoli do kůže. Daná oblast se tak vyztuží vlastním vazivem a vyrovná a výsledkem je přirozený vzhled se zachováním mimiky i citlivosti. Pozákrokový otok je u bioplastiky nezbytným vedlejším projevem stejně jako u jakéhokoli jiného chirurgického zákroku.
Aplikace výplňových vstřebatelných materiálů na bazi kyseliny hyaluronové patří do oblasti dermatologie.
Botox paralyzuje obličej a znemožňuje hýbat svaly v aplikované části, takže vrásky nejsou dočasně vidět (při dlouhodobé aplikaci pak svaly atrofují a z obličeje se stává „blátivá maska“). Často se setkáváme s naprosto zbytečnou aplikací již od mládí s touhou zcela vyhladit obličej a zrušit veškerou mimiku s výsledným nepřirozeným výrazem panenky Barbie. Nebo snad začneme píchat botox i kojencům?

Preparáty obsahující kyselinu hyaluronovou fungují na principu permanentního otoku: kys. hyaluronová váže vodu, takže dokud je v aplikované oblasti, je tato část oteklá a vytváří dojem „vypnuté“ kůže, takže otok je cílem zákroku.

Srovnání bioplastiky se vstřebatelnými výplněmi, botoxem, Macrolanem, Aquafillingem:

1/ Bioplastika zaručuje trvalý výsledek a s tím souvicející nesrovnatelně nižší výslednou cenu
Díky této vlastnosti je bohužel z ekonomických důvodů odmítán většinou plastickochirurgických klinik, mnohdy i různě pomlouván a klientům jsou nabízeny různé vstřebatelné preparáty. Dochází dokonce i k naprosto nesmyslnému zastrašování klientů nežádoucími trvalými změnami.

2/ Bioplastika řeší trvale příčinu - kyselina hyaluronová a botox zahlazují dočasně následky
Je důležité si uvědomit, že tvorba vrásek v procesu stárnutí je důsledkem postupného ubývání podkožního vaziva, čímž dochází k poklesu kůže a podkoží a svrašťování jejího povrchu. Tímto procesem dojde postupně ke vzniku vrásky. Čím déle se nechá vznikající rýha, tím hlubší a fixovanější rýha vznikne a vytvořená vráska na povrchu kůže se vyrovnává poměrně dlouho a nebo už vůbec ne. Stav lze řešit drmabrazí (zbroušením kůže), ale má to svoje úskalí, neboť je tu nebezpečí obroušení vrstvy i pigmentové vrstvy kůže a vznikají pak nápadné bílé plochy. Z jiných metod lze ještě použít na úpravu povrchu kůže mechanický peeling nebo chemický peeling.
Z uvedených skutečností logicky vyplývá, že pouhým vyplněním rýhy nějakým preparátem, nebo stimulací mimických svalů nic trvalého (krom rozpíchané pokožky) nedokážeme a trvale nevyřešíme.

Principem odstranění hlubokých rýh je rozrušení fixace rýhy ke spodině a vyplnění dané oblasti Metacrillem nebo Ellansé. Tím dojde v tomto místě k vytvoření nového vaziva, které oblast vyplní a vyztuží, aby se rýha vyrovnala.

Bioplastické materiály (Metacrill a Ellansé) způsobí, že si tělo v místě aplikované látky vytvoří vlastní tkáň, takže z hlediska investice do zákroku klient vlastně o nic nepřijde na rozdíl od výplňových materiálů, které se postupně odbourávají a vstřebávají, takže se musí neustále znovu doplňovat - Macrolane, Aquafilling.
Srovnáme-li ceny zákroků, pak celková cena jednoho zákroku na obličeji a menších plochách je při aplikaci bioplastického materiálu Metacrill a stejného množství výplňové látky přibližně stejná. Důležité je ale to, že jiné látky je nutné opakovat cca každých 6 měs., zatímco Metacrill nebo Ellansé stačí aplikovat do stejné oblasti pouze tolikrát, kdy už je klient/ka s dosaženým výsledkem nebo objemem spokojená (většinou 1x max. 2x, u zvětšovacích zákroků vyjímečně i 3x - 4x).
Při aplikaci do větších partií (prsa a pod.) srovnáme-li klientku, která by opakovaně chodila na aplikaci Macrolanu (gel na bázi kys. hyaluronové) jednou za rok dosáhneme u Metacrillu stejného objemu zvětšení jako po jedné aplikaci Macrolanu po třech aplikacích s přibližně stejnou cenou ovšem s tím, že objem po Metacrillu zůstává, zatímco Macrolan se musí opět za rok aplikovat. Prakticky to samé platí pro nový preparát Aquafilling (hydrofilní gel pocházející výrobou z Ukrajiny), který se v podstatě efektem nijak neliší od Macrolanu, udává se pouze delší doba jeho trvání. Obecně ale platí, že tyto dva výplňové materiály postupně ztrácejí na objemu a z toho logicky vyplývající problém je, že okolní tkáně včetně kůže prsou v době většího objemu musí jednak povolit jednak tlakem atrofují (tak jako okolí silikonového pimplantátu) a vytvoří tak stálým tlakem horší efekt než prsa po kojení. Takže výsledkem jsou povislá prázdná prsa, které pak vyžadují buď neustálé doplňnování většího objemu nebo klasickou plastickou operaci - modelaci. Na rozdíl od Metacrillu, který se aplikuje již cca 20 let, jde o nové preparáty, i když z logického hlediska složením by měly být neškodné. Při výběru metody zvětšení prsou by měla klientka myslet kromě zdravotního hlediska také hlavně na dlouhodobý efekt, protože žádné ženě na světě nestačí krásná prsa na dva tři roky (i když si to mnohé v daném věku někdy myslí).

3/ Metacrill a Ellansé jsou zcela bez vedlejších reakcí
Botox i kyselina hyaluronová může způsobit alergickou reakci.

4/ Bioplastika zachová přirozený stav
Tkáně ošetřené Metacrillem a Ellansé jsou na pohmat naprosto přirozené a nelze poznat ani při kontrastních vyšetřeních jakýkoli cizorodý materiál.
Po botoxu je maskovitý obličej bez mimiky, preparáty kyseliny hyaluronové způsobují vzhled oteklého obličeje a také bývají patrné jizvičky po opakovaných aplikacích.

5/ Cena: ve srovnání s faktem, že cena 1ml preparátu na bazi kys hyaluronové stojí kolem 4-5 tis. Kč + náklady na zákrok dalších 5 - 8 tis. Kč a po čase (zpravidla kolem 6 měs.) je preparát odbouraný a musí se aplikovat znovu, jsou ceny jak Metacrillu i bioplastických zákroků značně levnější.

Výhody bioplastiky proti autotransplantačním metodám (lipofilling, lipografting, autotransplantace tzv. kmenových buněk)

Při přenosu tkových buněk u těchto metod tukové buňky přenesené na jiná místa z větší části odumřou už do půl roku (máme několik klientek, které přišli už za 2 měsíce po aplikaci vlastního tuku na zákrok bioplastiky s tím, že se tuk zcela odboural). Daleko problematičtější je pak situace, kdy se část tuku přihojí a zbytek se neodbourá symetricky, čímž vzniknou viditelné nerovnosti. Bioplastika garantuje vytvoření nové tkáně v objemu 70 - 90% aplikovaného množství bioplastického materiálu a zůstává trvale.
Zvětšování objemu pomocí zatím údajných kmenových buněk, jejichž problematika není zcela vyjasněná zda se skutečně dá mluvit o kmenové buňce, je zatím ještě příliš zahaleno tajemstvím a z dlouhodobějšího pohledu neprokazatelnými výsledky. Její základní cena se pohybuje kolem 270 tis. Kč a vzhledem ke srovnatelnému aplikovanému objemu je bez záruky.
Další otázkou k zamyšlení je, zda jsou lepší prsa z pevnějšího vaziva nebo z měkké tukové tkáně, která podléhá výkyvům hmotnosti.

Výhody bioplastiky proti operacím

Jednou z nejvýraznějších výhod aplikace Metacrillu proti klasické operaci jsou různé opravy nerovností a deformit nosu.
Pozor !!!: v případě, že klient žádá celkové zmenšení nosu nebo má zdravotní problémy, pro které je indikována operace vnitřních partií nosu a přepážky ev. výrazné deformity indikované k úpravě skeletu nosu, pak se klasické operaci nevyhne.

Další výraznou výhodou je náhrada operace face-lift, kde se odstraňuje takzvaně nadbytečná kůže, avšak ve skutečnosti jde často jen o to, že kůže poklesla celkovým úbytkem vaziva při procesu stárnutí. Metacrill dokáže doplnit vazivo na původní stav. Pokud však jde skutečně přebytečnou kůži (oblast krku nebo oční víčka), pak se klient klasickému operačnímu zákroku nevyhne. V následném období po operaci dolních víček bývá vhodné doplnit lícní oblast, kde vzniká většinou propad. Bioplastika je ideální metodou k trvalému řešení nosoretních rýh, okolí úst, bradolícních záhybů, zvýraznění lící, vyplnění kruhů pod očima, zpevnění oblasti glabely (vertikální rýhy nad kořenem nosu).

Na rozdíl od operačních metod na zvětšování rtu je nesporná výhoda v tom, že ret je po aplikaci bioplastických materiálů naprosto přirozený, zatímco po operacích bývá často nápadně vidět vnější zásah (YV plastika - v některých případech indikovaná, ale je většinou nutná následná modelace kvůli plochému rtu, Permalip - velmi nápadně se rýsuje, většinou nesplní očekávání, velmi často omezená hybnost rtu - nemožnost pití bčkem a pod., transplantace vlastního kožního štěpu, tzv. koriový štěp - vytvoření jizvy v oblasti odběru štěpu, nesymetrické přihojení a odhojení, resp. stejný problém, jako u transplantace vlastního tuku) dále hojení je bez jizvení, pouze pozákrokový otok. Srovnáváme-li různé metody na zvětšování rtů, pak bioplastika je v této oblasti absolutní jedničkou.

U zvětšování prsou je důležité volit podle toho, jakou velikost klientka očekává a jak rychle tuto změnu chce mít. Tam, kde klientka požaduje zpevnění a zvětšení, které lze postupně též docílit i o tzv.dvě čísla a chce, aby na pohmat ani při kontrastních vyšetřeních nebylo nic poznat, pak je volbou bioplastika.
_____________________________________________________________
Vyjádření Jaroslava Jágra k silikonům:
Jarda, kterého muži obdivují pro jeho techniku na ledě, ženy zase pro úspěch, svaly a jeho proslulé vtípky, rozhodně nevyhledává ženy s plastikou hrudníku. „Mám raději menší prsa než větší. A v mém okolí je malé procento těch, co se jim líbí nepřírodní. Jo, pod šaty to vypadá dobře, ale bez nich už hůř,“ říká jasně stále ještě neskutečně výborný hokejista... (z rozhovoru pro Super.cz 18. října 2012)
_____________________________________________________________
Další výhodou bioplastiky proti implantátům je bezpečnost (viz příběh zdravotní rizika implantátů), nehrozí žádné prasknutí (Příběh pacientky, které prasknul implantát) např. při úrazu hrudníku (stačí pád při sportu nebo náraz hrudníkem do volantu) nebo poklesnutí či přímo uvolnění a spadnutí na jiné místo. K dalším rizikům, která by měla klientka zvážit při rozhodnutí se pro implantáty patří riziko celkové anestezie při ne nutné operaci, riziko nežádoucího a často nepředvídatelného jizvení, ke kterému může dojít, aniž by to zavinil operatér, ztráta citlivosti prsních dvorců i prsou ve větším rozsahu, na což si klientky často stěžují a co pak ovlivňuje i jejich intimní život a další poperační komplikace jako je hnisání, tvorba kapsul, bolestivost, posunutí často i nesymetrické, útlak okolí a prsní žlázy atd.)
Článek k tematu bioplastiky prsou: Zvětšení, zpevnění a modelace prsou - Metacrill

Nevýhody bioplastiky

Jako nevýhoda bývá uváděn trvalý stav, ale tento pojem je v případě použití Metacrillu relativní a záleží na tom, jak ho chápe klient a čeho chce zákrokem docílit. Pokud chce klient dosahnout pouze trvale přirozeného vylepšeného vzhledu, pak je bioplastika ideální volbou.

Také skutečnost, že proces zvětšování prsou Metacrillem je nenápadný a pomalý proces oproti vložení prsních implantátů, kdy klientka odchází s mohutným poprsím za pár dnů po operaci, může být pro někoho nevýhodou. V některých případech (řešení velkých povislých prsou) není tato metoda vhodná vůbec.

Velmi špatná informovanost odborné a tím pádem i laické veřejnosti o bioplastice komplikuje pochopení principu zákroků a nesporných výhod, vznikají dezinformace o bioplatice a zbytečná nepochopení pozákrokového průběhu při nedostetčné informaci od lékaře, který zákrok prováděl.