Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Bioplastický materiál ELLANSÉ™

ELLANSÉ™

= nový bioplastický materiál s trvalým efektem, který stimuluje tvorbu vlastního kolagenu na stejném principu jako materiál Metacrill (identická velikost mikrosfér, stejná koncentrace v nosném gelu prakticky stejného složení) s tím rozdílem, že mikrosféry jsou po určitém čase plně resorbovány. Na rozdíl od Metacrillu, kde jsou mikrosféry vyrobené z PMMA (polymetylmetacrylu, tj. nevstřebatelného materiálu) jsou mikrosféry vyrobené z PCL (polykaprolakton), tj. plně vstřebatelná látka, ze které se vyrábí např. vstřebatelný chirurgický šicí materiál. Mikrosféry jsou umístěné v 30% koncentraci v nosném gelu na bázi karboxymethylcelulózy (krystalická plně vstřebatelná látka, která se používá např. v roztocích nahrazujících tělní tekutiny, stejně jako nosný gel u Metacrillu).

Ellansé byl vyvinut a patentován v roce 2009 v Nizozemsku společností AQTIS Medical, která je součástí nadnárodní společnosti Sinclair Pharma.
V roce 2011 získal ocenění jako Evropská technologická inovace roku v oblasti estetické medicíny. Splňuje požadavky Evropské unie, má certifikát CE a byl též schválen americkou FDA (americký Úřad pro potraviny a léčiva).
V ČR byl schválen pro dovoz v dubnu 2015.

Ellansé je plně vstřebatelný bioplastický materiál s trvalým efektem. Po té, co splní svůj úkol, tj. vytvoří ve tkáni novou kolagenní tkáň, která zůstává už na trvalo, dojde k jeho kompletnímu vstřebání.

Vlastnosti Ellansé

Je nebiologické povahy, proto není nutná ani biologická zkouška snášenlivosti (jako u všech materiálů biologického původu, kde mohou hrozit alergické reakce až v podobě anafylaktického šoku).

Ellansé se vyrábí ve čtyřech variantách vzhledem ke vstřebatelnosti mikrosfér (od 1 do 4 roků) a dva druhy pro použití na ruce (se vstřebatelností od 1 do 2 let). Tyto produkty se liší výrazně cenově: např. 4 letý je téměř dvojnásobně dražší než 1 letý.

Na základě vlastních 8 letých bohatých zkušeností a cca 25 letých zkušeností ve světě s prakticky identickým bioplastickým materiálem Metacrillem, který je založený na stejném principu účinku, lze předpokládat, že 1 letý Ellansé vytvoří stejný efekt jako Ellansé víceletý.
Principem efektu bioplastických materiálů je vytvoření vlastní tkáně na podkladě přirozené reakce těla na cizí materiál - tedy mikrosféru. Tato reakce způsobí obalení mikrosfér vlastní tkání, přičemž celý proces tvorby neokolageneze se považuje za dokončený do 6 měs., nejpozději 1 roku (tj. doba považovaná v chirurgii z hlediska hojení jako stabilizovaná a konečná). Na podkladě těchto zkušeností se lze domnívat, že vstřebání mikrosfér nijak neovlivní objem nově vytvořené tkáně.

Kontraindikace aplikace Ellansé
- v místě s akutním zánětem kůže a podkoží
- při přecitlivělisti na některou ze složek přípravku
- u pacientů s autoimunními nemocemi s imunosupresivní léčbou, defekty imunity (AIDS a HIV pozitivita), cytostatickou léčbou, užívání androgenních anabolických steroidů
- předchozí aplikace volného silikonu
Relativní kontraindikace
- současná trvalá léčba kortikoidy (mohou zabránit růstu vláken pojivové tkáně)
- antikoagulační léčba

Rozdíly mezi Ellansé a Metacrillem

Výhody Ellansé
- úplná vstřebatelnost mikrosféry po vytvoření nové tkáně
Relativní výhoda
- v některých případech menší spotřeba materiálu vzhledem k výraznější reakci na mikrosféry
Nevýhody Ellansé
- v některých případech bouřlivější reakce na mikrosféry (srovntelné s četností reakcí na vstřebatelný chirurgický materiál)
Výhody Metacrillu
- je výrazně levnější, proto je finančně výhodnější pro velkoobjemové aplikace
- po aplikaci do tkáně se chová podstatně inertněji a předvídatelněji
- vzhledem k delší době používání (více než 25 let ve světě, 8 let u nás) jsou s ním podstatně delší zkušenosti