Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Bioplastický materiál Meta<>Crill®

MetaCrill®

Ve světě se v plastické chirurgii používá už od roku 1996. Za tuto dobu prokázal vynikající vlastnosti se zanedbatelným výskytem komplikací. Vyroben a patentován je v Brazílii, kolébce estetické chirurgie, kde se stal tajemstvím krásy jihoamerických modelek (Klinika plastické chirurgie - Rio de Janeiro). U nás byl registrován a certifikován v polovině roku 2009.

Co to vlastně MetaCrill® je a jak funguje?

Metacrill je injekční implantát, který obsahuje mikrosféry polymetylmetakrylátu (PMMA, velikost mikrosfér je 30 - 50 µm, což pro představu je méně než velikost lidské buňky) v suspenzi chemicky a biologicky inertního koloidu, jednoduše vysvětleno: pod elektronovým mikroskopem vypadá jako malé perličky v gelovém roztoku.
Látka polymetylmetakrylát byla objevena už v roce 1902 a od roku 1936 má nezastupitelnou úlohu v různých lékařských oborech jako implantát s vynikajícími výsledky. Materiál prokazuje tak vysokou bezpečnost, že se z něj vyrábějí např. i nitrooční čočky. Jako injekční implantát se používá v Brazílii od roku 1989.

Jednoduchá a o to více geniální myšlenka aplikovat infiltrativně tyto mikročástice do tkáně a využít tak přirozené reakce těla na cizorodý materiál způsobila revoluci v plastické chirurgii.

Podstatou bioplastiky - nového směru estetické chiriurgie - je řízené vytvoření vlastní plnohodnotné tkáně na podkladě aplikace bioplastického materiálu. Vazivo se začíná tvořit kolem 2 - 3 týdne po aplikaci a jeho tvorba je považována za dokončenou nejdříve za 6 měsíců po aplikaci.

Metacrill funguje tak, že po aplikaci speciální technikou do tkáně oblasti, kterou chceme korigovat (jehlou nebo kanylou) dochází kolem 3. týdne k fibrotické reakci, kdy se kolem PMMA mikročástic vytváří kolagenní vlákna s cévním zásobením, takže vzniká vlastní tkáň. Tato nově vytvořená tkáň objemově nahradí inertní nosný gel, který se postupně odbourá. Preparát je nastaven tak, že pokud je aplikován zkušeným bioplastikem, nikdy nemůže dojít k tzv. nežádoucímu překorigování. Do jednotlivých míst lze aplikovat při jednom zákroku pouze takové maximální množství, které zaručuje, že v daném místě nikdy nemůže dojít k nějakému nežádoucímu výsledku. Klient se tak nemusí bát, že by mohlo dojít k přehnané změně objemu v místě, kam byla látka aplikována. Nově vytvořené vazivo zůstává součástí původní tkáně. Pokud má pacient zájem, lze vždy po dokončení vytvoření nové tkáně (4 - 6 měsíců), znovu Metacrill aplikovat, až se dosahne žádaného objemu. Velkou výhodou v pozákrokovém období je, že klient může s postupně odcházejícím otokem sledovat (event. denně fotit) a hodnotit svoji vizáž a po dotvoření vaziva po čtyřech měsících se rozhodnout pro doplnění, pokud mu vyhovoval stav ještě před úplným odezněním otoku.

Vlastnosti Metacrillu

Balení Metacrillu

Kontraindikace aplikace Metacrillu

Pacienti s: antikoagulační léčbou, autoimunními nemocemi, defekty imunity (AIDS a HIV pozitivita), imunosupresivní léčbou, cytostatickou léčbou, užívání androgenních anabolických steroidů.
Předchozí aplikace silikonu (volný silikon - u nás už mnoho let zakázaný).

Relativní kontraindikace: akutní kožní onemocnění v oblasti aplikace - zákrok až po úplném vyléčení.
Předchozí aplikace nesilikonových preparátů (kys. hyaluronová, Botox) - vhodný časový odstup (kys. hyaluronová způsobuje větší pozákrokový otok, Botox paralyzováním mimiky zastírá skutečný stav).
Těhotenství a kojení.
Na našem pracovišti nejsme vybaveni pro operace u HIV pozitivních pacientů, a proto neprovádíme zákroky u lipodystrofie po HIV a pod. Chirurgické zákroky u těchto pacientů provádí pouze specializovaná pracoviště se zvláštním režimem pro infekční choroby.

Rozdíly mezi Ellansé a Metacrillem

Výhody Metacrillu
- ve větších objemech je výrazně levnější, proto je finančně výhodnější pro velkoobjemové aplikace
- vzhledem k delší době používání (více než 25 let ve světě, 8 let u nás) jsou s ním podstatně delší zkušenosti
- po aplikaci do tkáně se chová podstatně inertněji a předvídatelněji
- širší spektrum použití vzhledem k lepší snášenlivosti tkáně PMMA
Relativní nevýhoda
- nevstřebatelnost mikrosféry
Výhody Ellansé
- úplná vstřebatelnost mikrosféry po vytvoření nové tkáně
Relativní výhoda
- v některých případech menší spotřeba materiálu vzhledem k výraznější reakci na mikrosféry
Nevýhody Ellansé
- v některých případech bouřlivější reakce na mikrosféry (srovntelné s četností reakcí na vstřebatelný chirurgický materiál)

Možné komplikace po aplikaci

Ze 7 leté studie 84 tisíc pacientů na 252 tisíci oblastech vyplývá, že při správné aplikaci ke komplikacím po aplikaci Metacrillu nedochází. Jediné komplikace (0,08% z dané studie), které byly ve zcela ojedinělých případech zaznamenány, byl déle trvající či výraznější otok nebo déle trvající zatuhliny.
Po aplikaci se objeví otok a zarudnutí aplikované oblasti. Zarudnutí je jen krátké, přechodné, většinou mizí do 12 až 24 h. Pozákrokový otok je individuální, trvá běžně tři dny až týden, dále už bývá jen mírný otok v aplikovaných oblastech v období první poloviny doby vorby vaziva - trvání je podle lokalizace různé a velice individuální. Podrobnosti u jednolivých zákroků. Tyto projevy ale nejsou komplikace, ale očekávaná reakce na zákrok.
Z vlastní studie cca 2000 zákroků můžeme konstatovat, že k žádné trvalé komplikaci nedošlo (ve dvou případech trvaly barevné změny pod očima déle než půl roku, v jednom případě rok, třikrát se u klientek, které měly jiné zákroky na rtech (permalip po vyjmutí, YV plastika, opakované aplikace různých preparátů kys. hyaluronové) objevily cystičky (klientky na tuto možnost byly dopředu upozorněny), které se ale běžně vypustily bez následků. Jiné komplikace nebyly zaznamenány.

FAQ + AKTUALITY o Metacrillu

Prohlášení výrobce Metacrillu