Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Proč právě u nás

MOTTO: Bioplastika není jen tak píchnout někam bioplastický materiál ...

Bohužel momentálně je bioplastický materiál Metacrill od 11/2019 nedostupný z důvodů obnovy legální registrace v ČR, neboť změnou majitele brazilského výrobce musí dojít k přeregistraci.

Distributor nedokáže bohužel odhadnout, jak dlouho bude obnovení dodávky trvat. Díky k současné situaci se zcela jistě celý administrativní proces výrazně protáhne, obzvláště vzhledem k tomu, že jde o brazilský produkt, kde je situace momentálně výrazně horší než u nás.
Konzultace však pokračují beze změny, máme pořadník zájemců o aplikaci a všichni budou ihned po potvrzení opětovné dostupnosti kontaktováni.
Omlouváme se za komplikace, ale věřte, že největší problémy tento stav přinesl naší klinice, která se již 9 let na bioplastiku specializuje a bohužel jiný srovnatelný bioplastický materiál v ČR neexistuje.

V poslední době se nám množí dotazy na zákroky provedené na jiných pracovištích: omlouváme se, ale nemůžeme se vyjadřovat k zákroku, který prováděl někdo jiný, protože u bioplastiky je stěžejní to, jak byl zákrok proveden, kolik bylo aplikováno materiálu, technika aplikace atd. Veškeré informace musí klient obdržet před zákrokem a další po zákroku od operatéra.
Z důvodu omezení plagiátorství jsme byli nuceni mírně omezit i rozsah informací na těchto stránkách. I tak si ale uvědomujeme, že mohou sloužit jako návod na zákroky, které pak někdo nevyškolený provádí. Proto bychom rádi důrazně upozornili, že operatéra je nutné vybírat pečlivě podle jeho vlastních výsledků a ne podle zkopírovaných informací a VIP fotek.

NAŠE NABÍDKA:

Jak poznáte seriozní pracoviště?

Bioplastika, tak jako i každá estetická operace, má být aplikována pouze tehdy, má-li daný zákrok smysl, což ovšem pozná pouze lékař, který jí rozumí a má s ní zkušenosti.

Od r. 1989 po atestaci z chirurgie a následné praxi v plastické chirurgii mám dostatek vlastních po leta vybudovaných zkušeností, a tak vím, že je nejlépe určité zákroky podstupovat tam, kde se na daný zákrok úzce specilaizují, než kde vám nabízejí zákroky přehnaně řečeno od transplantace srdce až po aplikaci botoxu. Na takovém pracovišti nikdy nenajdete celé spektrum specialistů na určité výkony.
Tak jako jsem vypracovala doporobna od roku 1996 metodiku sklerotizace varixů, stejně tak se nyní od registace Metacrillu a Ellansé v ČR věnuji stejným způsobem bioplastice, kterou u nás dosud nikdo nezpracoval. Mám za sebou stovky aplikací, takže mohu vycházet z vlastních zkušeností a ne z přehnaně optimistických až reklamních materiálů včetně nabídky často i nesmyslných zákroků.

Bioplastikou nelze řešit vše a rozhodně nenahradí celé spektrum zákroků plastické chirurgie, ale může ji skvěle doplňovat a některé zákroky i nahrazovat a vyřešit problém bez nutnosti použití skalpelu.

Totéž ovšem platí o všech zákrocích plastické chirurgie.

Přeji vám správnou volbu lékaře ať už chcete jít na jakýkoli typ estetického zákroku.

Vaše

MUDr. Jana Vybulková Zavadilová