Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Fotokonzultace e-mailem

Fotokonzultace je u standardních zákroků zcela plnohodnotná osobní konzultaci co se týká odhadu ml, pokud jsou zaslány fotky dle návodu v dostatečném rozlišení. Fotka mnohdy odhalí i více, než pouhý pohled.
V každém případě lze před zákrokem vždy aplikovaný objem bioplastického materiálu (tj. počet ml) upravit.

V případě, že chce klient přijít rovnou na zákrok (týká se hlavně vzdálených mimopražských a zahraničních klientů), musí si buď odhadnout počet ml sám pomocí názorného obrázku obličeje a tabulky ceníku (viz v části Ceník), nebo je lépe využít FOTOKONZULTACI pomocí e-mailu info@bioplastica.cz, kam klient připojí:

Klient pak obdrží návrh optimálního řešení (event. i více variant), včetně kompletně zpracované ceny a po odsouhlasení varianty zákroku obdrží platební pokyny. Klient si potom telefonicky nebo e-mailem domluví rezervaci termínu zákroku, který mu bude po obdržení platby na účet potvrzen.
I zvětšovací zákroky lze konzultovat pomocí e-mailu. Zde je stanovení počtu injekcí jednodušší, protože popis odhadu a stanovení optimálního počtu ml je popsáno v textu u tohoto typu zákroku i ve fotodokumentaci. Klient si je může přiměřeně snížit. Je nutné pak ale počítat s tím, že výsledek pak nemusí zcela odpovídat jeho očekávání.

Konečný počet aplikovaných ml ale vždy záleží na klientovi a je možné v další fázi žádanou oblast kdykoli doplnit.

V případě, že se klient z nějakých vážných důvodů nemůže na termín zákroku dostavit, uvědomí o tom co možná nejdříve e-mailem info@bioplastica.cz nebo sms 723 977 846, aby mohl být termín nabídnut jinému klientovi. Následně si pak telefonicky domluví náhradní termín.