Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Osobní konzultace

V případě zájmu o bioplastický zákrok lze zvolit dva způsoby konzultace - osobní návštěva a fotokonzultace e-mailem. Oba typy jsou u standardních zákroků naprosto plnohodnotné. Pouze u asymetrií (např. prsa), korekcí různých defektů defektů a pod. je osobní konzultace k přesné kalkulaci zákroku většinou nezbytná.
V každém případě lze před zákrokem vždy aplikovaný objem bioplastického materiálu (tj. počet ml) upravit.

V případě osobní konzultace je po pohovoru s klientem a zjištění jeho představ a zhodnocení skutečného stavu je stanoven počet ml a klient obdrží platební pokyny k úhradě ceny zákroku. Vzhledem k tomu, že není možné mít tak velké materiálové zásoby, skládá se na zákroky většího objemu záloha. U velkých objemů se materiál objednává až po obdržení stanovené částky na účet kliniky. Pokud platba nebude uhrazena včas dle pokynů, termín se automaticky zruší a je nutné se znovu objednat.
Zákroky menšího rozsahu lze platit po dohodě v hotovosti v den zákroku. Platební karty z důvodů zbytečného navyšování nákladů nepřijímáme.

Konečný počet aplikovaných ml vždy záleží na klientovi a vždy je možné v další fázi žádanou oblast doplnit.