DOVOLENÁ
18.7. - 20.7.2018
6.8. - 24.8.2018

OSTATNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
bude přizpůsoben požadavkům klientů

Ke kontaktu využívejte předostně e-mail.
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Telefonický kontakt - viz KONTAKTY

Osobní konzultace

V případě zájmu o bioplastický zákrok lze zvolit dva způsoby konzultace - osobní návštěva a fotokonzultace e-mailem. Oba typy jsou u standardních zákroků naprosto plnohodnotné. Pouze u větších asymetrií (např. prsa), výplní defektů a pod. je osobní konzultace k přesné kalkulaci zákroku nezbytná.
V každém případě lze před zákrokem vždy aplikovaný objem bioplastického materiálu (tj. počet ml) upravit.

V případě osobní konzultace je po pohovoru s klientem a zjištění jeho představ a zhodnocení skutečného stavu je stanoven počet ml a klient obdrží platební pokyny k úhradě ceny zákroku. Vzhledem k tomu, že není možné mít tak velké materiálové zásoby, skládá se na zákroky většího objemu záloha. U velkých objemů se materiál objednává až po obdržení stanovené částky na účet kliniky. Pokud platba nebude uhrazena včas dle pokynů, termín se automaticky zruší a je nutné se znovu objednat.
Zákroky menšího rozsahu lze platit po dohodě v hotovosti v den zákroku. Platební karty z důvodů zbytečného navyšování nákladů nepřijímáme.

Konečný počet aplikovaných ml vždy záleží na klientovi a vždy je možné v další fázi žádanou oblast doplnit.