Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

FAQ o bioplastice

Na co se nejčastěji ptáte:

Pokud máte nějaký dotaz, na který nenajdete odpověď na našich stránkách, neváhejte nás kontaktovat na email info@bioplastica.cz.

Proč preferujete Metacrill?
Chtěli jsme klientům nabídnout trvalé, přirozené a bezpečné řešení omlazení, které je finančně nesporně výhodnější než aplikace odbouratelných materiálů, pokud vůbec by se připustilo nějaké srovnání (jde o zcela odlišný princip zákroku: po Metacrillu se vytváří vlastní tkáň, odbouratelné preparáty tvoří v oblasti aplikace otok). U korekční zákroků pokud jimi lze nahradit klasický operační zákrok, je nesrovnatelně bezpečnější, pro klienta pohodlnější, bez jizev.
Metacrill není výplň - bohužel vlivem špatného zařazení preparátu a nepřesných překladů lze nalézt i v materiálech výrobce u tohoto materiálu použití slova výplň, i když se tím rozumí v podstatě výsledek působení, tj. vyplnění vlastní tkání. Protože Metacrill není výplň, nepoškozuje okolí aplikovaného místa, nemůže se posunovat.

Co je to výplň?
Výplní v pravém slova smyslu rozumíme materiál, útvar nebo látku, která vyplní danou oblast v jedné celistvé oblasti vytvořením dutiny (v podstatě chirurgicky vytvořením tzv. pseudocysty). Takovou výplní je např. Bioalcamid, různé výplně na bazi kys. hyaluronové - např. Macrolan, Aquafilling, ale jako výplň lze považovat i prsní implantát. Jako takové mají svoje výhodny i nevýhody. Výhodou je, že je lze vypustit nebo odstranit, nevýhodou je nejen možnost posunu, ale hlavně poškození okolních tkání zhoršující se v závislosti na době, jakou je taková výplň v daném oblasti umístěna. V některých případech už nikdy nelze danou oblast uvést do původního stavu.

Proč se v různých diskuzích píše, že Metacrill je nebezpečný?

Většinou jde o záměrné záměny polymetylmetakrylátů
Není PMMA jako PMMA stejně jako není uhlík jako uhlík - záměny jsou stejné, jako kdybychom tvrdili, že uhlí je totéž co diamant: obojí je chemicky uhlík
PMMA mikrosféry Metacrillu jsou chráněny patentem, mají přesnou velikost i tvar, výroba je značně náročná (podrobně o materiálu v odkazu Bioplastický materiál Metacrill). Na trhu bylo a je množství různých preparátů obsahujících PMMA, ale ve zcela odlišné formě. Asi nejznámějšími jsou výplně Artecoll a Bioalcamid.
Artecoll je PMMA v hovězím kolagenu - měl velmi mnoho reakcí a nežádoucích účinků, takže i přes to, že byl schválen americkou FDA, nebyl doporučen k aplikaci SÚKL. Bioalcamid je gel s polyakrylimidem, který se aplikuje jako výplň pod kůži, což s sebou nese stejně jako všechny ostatní výplně možnost posunu, změny tvaru, opouzdření, trvalé poškození okolních tkání a kůže. Tento materiál lze vypustit - existují ve světě i pracoviště, které se na to specializují - ale samozřejmě okolní tkáně už většinou zůstanou poškozené.
S těmito preparáty nemá Metacrill nic společného!

Co je to granulom?
V podstatě jediné, čím zastrašují odpůrci Metacrillu klienty je, že se mohou vytvořit granulomy (jiná možnost komplikace ani není technicky možná) - nejdřív tvrdili, že se vytvoří hned, postupem času jak Metacrill působil na trhu tvrdili, že po dvou letech, nyní už dokonce po deseti letech (časem se určitě dopracujeme k vyšším číslům až do počtu let, který už nebude mít smysl, neboť v tu dobu se dá předpokládat, že budeme dávno po smrti).
Co to vlastně granulom je?
Granulom vzniká opouzdřením nějakého tělíska, které tělo začne vnímat jako cizí (část trnu, otočená vlasová cibulka, zanesená nečistota pod kůži po píchnutí hmyzem a pod.). Kolem této částice tělo vytvoří časem vazivový obal. Téměř každý najde na svém těle v kůži nějaký takový útvar (často se vyskytují u žen na nohách - cibulky chloupků otočené po holení), pokud je hlouběji v podkoží, ani o něm nevíme. Odstranění, pokud je nutné je jednoduché - drobnou excizí útvaru nebo povrchové na kůži lze i korigovat elektrokauterem. Zůstává jen maličká jizvička.
Po aplikaci Metacrillu ale žádné granulomy - je-li správně aplikován - nemohou vznikat. Nikdy ne viditelné na kůži, protože do kůže aplikovat technicky nelze, ale ani v hlubších vrstvách granulomy nevznikají. Pravdou ovšem je, že samotný princip působení Metacrillu spočívá v tom, že mikrosféra velikosti lidské buňky se obalí vlastní tkání. Nemůže ale vytvořit hmatný či viditelný útvar a ani na histologickém preparátu nejsou žádné útvary patrné, tak jako tomu je u skutečného granulomu.

Dá se Metacrill odstranit?
Z výše uvedených skutečností a informací o Metacrillu a jeho složení vyplývá, že nějaké odstraňování je naprostý nesmysl. Proč bychom odstraňovali nově vytvořenou tkáň? Že by tkáně narostlo více, než bychom chtěli, toho se opravdu bát nemusíme. Ještě nikdy se nestalo, že by si klient stěžoval na větší efekt než chtěl - spíš by klienti chtěli efekt větší, ale vytvoření nové tkáně je limitováno objemem aplikovaného materiálu a ten je zase limitován objemem oblasti, kam se aplikuje, takže výsledek je přesně řízená reakce vlastního těla.
O údajných specializovaných klinikách v USA na odstranění PMMA se píše v souvislosti s Bioalcamidem = výplňový materiál.

Hlavním důvodem zastrašování je konkurenční boj. Jak funguje konkurenční boj?
V současné době se na každém kroku setkáváme s nějakou formou konkurenčního boje - počínaje politikou přes výrobu, služby a bohužel i v medicíně, kde se ovšem používají ty nejcitlivější zbraně. Už samotné reklamy jsou nástrojem konkurenčního boje a orientovat se v této džungli je pro laika v tom příslušném oboru, kterého se reklama týká, obtížné. Otevřené reklamy však mají alespoň určitá pravidla. Daleko horší jsou skryté formy reklam, kdy lze obtížně rozeznat, co je vlastně pravda. Pokud se ale kolem něčeho strhne neobvykle velká protikampaň, pak je to jen potvrzením toho, že jde o výrobek, produkt nebo službu, která si zasouží naši pozornost. Vynakládal by snad někdo úsilí a nemalé finanční prostředky na to, aby zachránil někoho od používání? Tomu by jen naivní uvěřil - naopak, nechal by produkt na trhu a on, pokud by byl skutečně špatný, by se sám brzy zlikvidoval. Tam ale, kde jsou daným výrobkem nebo službou ohroženy zisky jiných, rozpoutá se kampaň, která někdy končí až na kriminální úrovni.
Stejně tak jen hodně naivní člověk by věřil, že důvodem osmileté stupňující se kampaně proti Metacrillu u nás je snaha uchránit klienty od zlých následků. Když se za tolik let žádné neukázaly, tak je aspoň vykonstruují z úplně jiných preparátů a to dokonce i za použití obrázků dramatické reakce po kyselině hyaluronové z anglického materiálu staženého z internetu (viz např. vydání časopisu Haealth Beauty Chraňte své tělo, který není ničím jiným než přehlídkou draze zaplacených komerčních článků a reklam, tvářících se rádoby odborně - cena inzerce od 160 000 do 30 000 Kč). Současně zde nabízejí devastující zákroky, o kterých tvrdí, že jsou bezpečnější než materiál, u nějž hrozí údajnými granulomy (viz výše).

Co je to bezpečná estetická operace?
Dá se říct, že ani natřít se nějakým krémem není úplně bez rizika. Důležité je ale zvážit poměr možného rizika a to hlavně trvalých následků a přínosu, který nám daný zákrok přinese. Dobře si zvážit různé efektivní možnosti a nejít tzv. s kaldivem na mravence - potřebujeme-li nějakou modelaci nosu, pak není nutná hned rhinoplastika, která patří mezi nejrizikovější z hlediska následných komplikací. Máme-li ale nos jako Pinocchio, pak nám zase nic jiného než rhinoplastika nepomůže. Některé zákroky už nemají cestu zpět - patří mezi ně hlavně prsní implantáty. Je potřeba dobře uvážit, že jde vlastně o trvalý zásah do prsou, který už nelze vrátit k původnímu stavu a který i když pomineme všechny ostatní možné komplikace, ke kterým může dojít, trvale poškodí okolní tkáně, takže vyjmutí je pak pouze za cenu modelace s viditelnými jizvami nebo vložení nového většího implantátu, přičemž tkáň kolem implantátu se bude neustále s věkem ztenčovat. Jestliže však někdo má velký komplex z malých prsou a je srozuměn se všemi riziky, pak není důvod, proč by si nemohl tento komplex vyřešit - i psychické zdraví je součástí celkového zdravotního stavu.
Podobných příkladů je spousta. Je ale vrcholně neseriozní a neetické v zájmu vlastních zisků děsit klienty nesmysly a přitom provádět nebo podporovat zákroky, které jsou tisíckrát rizikovější než to, čím děsím.

Jakým informacím mohu věřit?
Pouze těm, které získáte přímo od lékaře, který s danou problematikou má zkušenosti a skutečně se jí naplno věnuje nebo přímo tomu, kdo daný zákrok u vybraného lékaře absolvoval.
Rozhodně nelze věřit anonymním diskuzím na internetu ani na webech, které se tváří odborně. Nikdy nevíte, s kým komunikujete, bohužel mnohdy vám odpovídají i neatestovní lékaři bez zkušeností v oboru, narazíte na webové stránky, kde uvádějí falešné informace o jakýchsi Školících střediscích a pod. - toto je ale jediné, co si ale můžete ověřit na stránkách ČLK, kde si můžete ověřit lékaře a jeho odbornou způsobilost. Co zde není - neexistuje.