Ke kontaktu využívejte předostně e-mail.
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Telefonický kontakt - viz KONTAKTY

Ceník Ellansé

Vzhledem k tomu, že materiál Ellansé je výrazně dražší než Metacrill, nehodí se k nabídce aplikace velkých objemů. Proto uvedené kalkulace se vztahují ke konkrétním zákrokům, event. ke kombinaci těchto zákroků, kde si pak lze zjistit cenu součtem aplikovaných ml z první tabulky (podle jednotlivých oblastí) a ve druhé tabulce si pak najít cenu k příslušnému počtu aplikovaných ml.

CENY BIOPLASTICKÝCH ZÁKROKŮ ELLANSÉ

Zaváděcí ceny pro první rok aplikací.

Jak již bylo uvedeno v informacích o materiálu Ellansé se vyrábí ve čtyřech variantách vzhledem ke vstřebatelnosti mikrosfér (od 1 do 4 roků) a dva druhy pro použití na ruce (se vstřebatelností od 1 do 2 let). Tyto produkty se liší výrazně cenově: např. 4 letý je téměř dvojnásobně dražší než 1 letý. Na základě vlastních 6 letých bohatých zkušeností s obdobným bioplastickým materiálem Metacrill a 20 letých zkušeností s tímto materiálem založeným na stejném principu účinku ve světě lze ale předpokládat, že 1 letý Ellansé vytvoří stejný efekt jako Ellansé víceletý, tzn. stejný trvalý efekt jaký byl prokázán u Metacrillu. Bohužel zatím neexistuje srovnávací studie, která by tento fakt potvrdila a vzhledem k tomu, že Ellansé je na českém trhu na naší klinice novinkou, nemáme tuto srovnávací studii ani my. Zůstává tedy na klientovi, aby zvolil typ Ellansé, který mu bude vyhovovat.