Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Ceník Ellansé

Vzhledem k tomu, že materiál Ellansé je výrazně dražší než Metacrill, nehodí se k nabídce aplikace velkých objemů. Proto uvedené kalkulace se vztahují ke konkrétním zákrokům, event. ke kombinaci těchto zákroků, kde si pak lze zjistit cenu součtem aplikovaných ml z první tabulky (podle jednotlivých oblastí) a ve druhé tabulce si pak najít cenu k příslušnému počtu aplikovaných ml.

CENY BIOPLASTICKÝCH ZÁKROKŮ ELLANSÉ

Jak již bylo uvedeno v informacích o materiálu Ellansé se vyrábí ve čtyřech variantách vzhledem ke vstřebatelnosti mikrosfér (od 1 do 4 roků) a dva druhy pro použití na ruce (se vstřebatelností od 1 do 2 let). Tyto produkty se liší výrazně cenově: např. 4 letý je téměř dvojnásobně dražší než 1 letý. Neexistuje však žádná studie, která by dokazovala, že 4 letý Ellansé udělá větší efekt, tj. vytvoří více nové tkáně než jednoletý a i z medicínského hlediska je tato skutečnost nepravděpodobná (hojení a tvorba nové tkáně bývá do roka považována za ukončenou). Proto naše klinika používá pouze Ellansé S.