Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Ceník Metacrill

Stanovení ceny zákroku

V přehledné tabulce si může klient odhadnout počet mililitrů Metacrillu, které jsou potřeba k úpravě jím žádaných oblastí a spočítat si celkovou cenu (rozsah zákroku si může určit klient sám, lékař pouze upozorní, co může od daného rozsahu očekávat a navrhne eventuálně vhodnější řešení, které by vedlo ke klientem očekávanému výsledku). Přesnou cenu (resp. přesný počet ml) lze stanovit pouze při osobní konzultaci nebo fotokonzultaci (viz dále).
Ostatní zákroky - zvětšovací - jsou dané počtem ml, který je optimální k aplikaci do daného objemu. Dle přání klienta a též s přihlédnutím k objektivnímu nálezu lze aplikovat i méně injekcí, avšak s přiměřeně menším výsledkem.
Ceník je odstupňován tak, aby přesně odpovídal časovým i nákladovým nárokům na rozsah jednotlivých zákroků.

Je nutné se informovat na množství aplikované bioplastické látky Metacrill, protože ta tvoří hlavní část ceny zákroku při vyšším počtu ml! - použití nedostatečného množství bioplastického materiálu ve snaze snížit cenu zákroku neudělá téměř žádný efekt a klient je pak výsledkem zákroku zklamán a má pocit, že se Metacrill vstřebal (zatímco jediné, co se vstřebává je pozákrokový otok v průběhu čtyřměsíčního období tvorby vaziva nosný gel), skutečnost je však taková, že se vytvořilo příliš malé množství vaziva, než aby mohl být viditelný efekt.

CENY BIOPLASTICKÝCH ZÁKROKŮ - METACRILL
(přesná kalkulace ceny podle e-mailové konzultace a vašeho požadavku - viz pomocné obrázky k odhadu ceny - nebo osobní konzultace)

Druhý zákrok 4 - 30 ml do stejné oblasti sleva 2000 Kč z ceny nákladů na zákrok
Druhý zákrok do 3 ml do stejné oblasti 50% sleva z ceny nákladů na zákrok

POMOCNÉ OBRÁZKY K ODHADU CENY