DOVOLENÁ
18.7. - 20.7.2018
6.8. - 24.8.2018

OSTATNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
bude přizpůsoben požadavkům klientů

Ke kontaktu využívejte předostně e-mail.
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Telefonický kontakt - viz KONTAKTY

Ceník

Filozofie tvorby ceny estetického zákroku na našem pracovišti a přístupu ke klientovi.

Naším cílem při tvorbě ceny estetického zákroku je co možná nejvíce snížit náklady, aby pacient platil skutečně jen to, co je k zákroku nezbytně nutné a i přes to byl ošetřován v příjemném luxusním prostředí a hlavně lékařem, který má k zákrokům certifikaci, potřebnou kvalifikaci a zkušenosti. Proto u nás nenajdete ani obrovskou recepci ani vás neuvítají čtyři asistentky za počítačem. Také vám nic z toho nebudeme účtovat, protože k zákrokům, které u nás provádíme, není nic z toho potřeba. Vaše cena nebude ani navýšena platbami za milionové reklamy v televizních seriálech - za nás mluví výsledky. Díky absenci zbytečného personálu vám tak můžeme garantovat, že si o sobě nebudete druhý den číst v bulváru. Budete ošetřeni v diskrétním nestresujícím prostředí s luxusně vybaveným operčním sálem, který splňnuje veškeré požadavky chirurgického sálku podle legislativy ČR.

Celý komunikační proces od objednání až po ukončení ošetření a kontroly zakládáme na čistě osobním přístupu ošetřující lékařky s klientem. Tento přístup je stěžejní obzvláště u omlazovacích zákroků na obličeji, kdy je posouzení lékaře o vhodnosti výplně jednotlivých partií při jednom zákroku pro pacienta ekonomicky výhodnější, než postupné vyplňování jednotlivých částí, k nimž je samozřejmě vždy znovu účtována cena za zákrok (což je běžná praktika klinik, pokud vůbec Metacrill aplikují).
Vaše ošetřující lékařka je MUDr. Jana Vybulková Zavadilová - podrobné informace v části Pracoviště - Ošetřující lékařka

Klient u nás platí pouze nezbytné náklady související se zákrokem a odbornost lékaře. Další výhodou je, že klient je dopředu naprosto přesně seznámen s konečnou cenou, kterou si může i sám vypočítat a určit díky naprosto transparentnímu ceníku bez dalších skrytých plateb nebo typu ceníku, kdy vám je nabízena cena od..., přičemž skutečná cena se vám vyšplná na několikanásobek.

Také nenabízíme zákroky na splátky, protože i tato služba se musí logicky promítnout v ceně. A zatelefonovat si do Home Credit, což je součástí nabídky některých pracovišť, může každý i z domova. Od půjček jsou specializované instituce (nejvýhodněji a nejbezpečněji banky) a klient není pak omezen výběrem lékaře. Pouze naivní člověk si může myslet, že by mu někdo půjčil bezúročně. Klinika není banka a má daleko vyšší náklady na řešení rizika spojeného s možným dlužníkem než banka, která má na takové případy speciální aparát zaměstnanců a rozhodně větší finanční zázemí. Pokud bychom tyto rádoby služby dovedli k absurditě a obrátili je, je to jako kdyby vám banka poskytovala půjčku na zákrok, který vám někde prostorách banky rovnou zaměstnanci provedou.

Vzhledem k maximální racionalizaci práce, využití veškeré techniky a hlavně dokonale propracovanému informačnímu systému, který může klient využít, lze provést zákrok i bez předchozí osobní konzultace (viz fotokonzultace pomocí e-mailu dole), což je výhodné hlavně pro mimopražskou a zahraniční klientelu. Pokud si klient podrobně pročte tyto stránky, je téměř nulová pravděpodobnost, že by zákrok nebylo možné z nějakého důvodu provést.

CENÍK ELLANSÉ

CENÍK METACRILL

OBECNÝ CENÍK:

KONZULTACE
zdravotní indikace
(smluvní klienti :
111, 201, 207, 211)
100 Kč
KONZULTACE
kosmetická indikace
(nesmluvní klienti) 500 Kč

POSTUP PLATBY:

V případě osobní konzultace je stanoven počet ml a klient obdrží platební pokyny k zákotku. Vzhledem k tomu, že není možné mít tak velké materiálové zásoby při velkém zájmu o zákroky s vyšším objemem materiálu, skládá se na zákroky záloha. Materiál pro zákroky s velkým objemem (zvětšovací) se objednává až po obdržení stanovené částky na účet kliniky. Zákroky menšího rozsahu lze platit po dohodě v hotovosti v den zákroku. Platební karty z důvodů zbytečného navyšování nákladů nepřijímáme.

Konečný počet aplikovaných ml vždy záleží na klientovi a vždy je možné v další fázi žádanou oblast doplnit.

Fotokonzultace e-mailem:

V případě, že chce klient přijít rovnou na zákrok (týká se hlavně vzdálených mimopražských a zahraničních klientů), musí si buď odhadnout počet injekcí sám pomocí názorného obrázku obličeje a tabulky, nebo je lépe využít FOTOKONZULTACI pomocí e-mailu info@bioplastica.cz, kam klient připojí:
- fotografii obličeje zpředu a z profilu (bez blesku!) bez úsměvu a bez jakékoli grimasy! - lze vyfotit samozřejmě i jiné partie, ale tam obyčejně foto není nutné
- popíše svoji představu úpravy (nejlépe podle tabulky ceníku, kde jsou definované jednotlivé oblasti úprav)
- připojí jméno, příjmení, rodné číslo, číslo mobilního telefonu (slouží pouze pro možný sms kontakt)

Klient pak obdrží od lékaře návrh optimálního řešení event. i více variant, včetně kompletně zpracované ceny a platební doklad na zálohu za materiál (stanovuje se vždy nejnižší počet injekcí s tím, že 1-3 injekce lze doplatit v hotovosti společně s platbou za zákrok). Klient si potom telefonicky nebo e-mailem domluví rezervaci termínu zákroku, který mu bude po obdržení platby na účet potvrzen.
I zvětšovací zákroky lze konzultovat pomocí e-mailu. Zde je stanovení počtu injekcí jednodušší, protože popis odhadu a stanovení optimálního počtu injekcí je popsáno i znázorněno na fotodokumentaci u tohoto typu zákroku - zvětšení, zpevnění, modelace prsou (tabulka určuje minimální počet injekcí). Klient si je může přiměřeně snížit. Je nutné pak ale počítat s tím, že výsledek pak nemusí zcela odpovídat jeho očekávání.

Konečný počet aplikovaných ml ale vždy záleží na klientovi a je možné v další fázi žádanou oblast kdykoli doplnit.

V případě, že se klient z nějakých vážných důvodů nemůže na termín zákroku dostavit, uvědomí o tom co možná nejdříve e-mailem info@bioplastica.cz nebo sms 723 977 846, aby mohl být termín nabídnut jinému klientovi. Následně si pak telefonicky domluví náhradní termín.

Platební podmínky a storno poplatky:

V případě, že klient včas neoznámí zrušení zákroku (tj. nejméně dva pracovní dny dopředu):

1/ u větších zákroků (od 5 ml nebo do více oblastí - např. nos + rty a pod.) bude účtováno 80% částky nákladů na zákrok, pokud zákrok úplně zruší nebo nepřijde na druhý náhradní termín*

2/ u menších zákroků do 4 ml, kdy je dohodnuta celá platba při zákroku, bude účtováno 50 % předem domluvené částky v případě, že zákrok úplně zruší nebo nepřijde na druhý náhradní termín*

V případě zrušení zákroku ze zdravotních důvodů a doložení potvrzení od OL nebude stornopoplatek vymáhán. Při objednání na náhradní termín bude vyžadována platba ve výši 50% stanovené ceny u zákroků do 4 ml, u větších zákroků 80% celkové ceny stanovené při konzultaci týden před zákrokem (buď v hotovosti nebo převodem).

Při úplném včasném zrušení zákroku, kdy klient z vážných důvodů nemůže zákrok absolvovat a doloží tuto skutečnost potvrzením od OL, vracíme již eventuálně zaplacenou zálohovou částku v plné výši.

Přeložení termínu zákroku nezpoplatňujeme.
*Zákrok v náhradním termínu musí proběhnout nejpozději do 2 měsíců od původního domluveného termínu a klient skládá 50% celkové ceny domluveného zákroku na účet kliniky nebo v hotovosti do týdne po stanovení náhradního termínu