Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Prsa

zvětšení, zpevnění, modelace

Zákroky lze rozdělit do dvou skupin:

1/ zvětšení malých či téměř žádných prsou u velmi štíhlých klientek (příklady viz obrázky)

Zde se používá minimální doporučená dávka bioplastického materiálu Metacrill 60 ml, což je zvětšení každého prsu o 30 ml při jednom zákroku. To znamená, že dojde ke zvětšení objemu o těchto 30 ml u každého prsu (resp. ve výsledku po dotvoření vaziva cca o 24 ml). Metacrill se musí v malém objemu dobře rozložit, aby se správně vytvořila vlastní tkáň, proto se nedoporučuje u tohoto typu klientek aplikovat najednou vyšší počet injekcí. Po půl roce, kdy je již dotvořena vlastní tkáň po aplikaci, lze aplikovat Metacrill znovu ve stejné (event. do už zvětšených prsou i vyšší) dávce a prsa se opět zvětší o aplikovaný objem. Takto lze postupovat až do té doby, kdy bude pacientka s velikostí spokojena.

Výhodou oproti vstřebatelnému Macrolanu nebo Aquafillingu je, že aplikovaný objem zůstává již napořád (viz srovnání v části O bioplastice ). Výhodou proti implantátům je, že prsa jsou přirozená, vytvořená vlastní tkání (implantáty jsou obzvláště u velmi štíhlých klientek jednak hmatné a i nápadně viditelné). Podrobné srovnání s jinými metodami naleznete v části O bioplastice.
Hodnocení zvětšení o jedno číslo či dvě čísla je zavádějící, protože záleží na původní velikosti a tvaru prsou a objemu hrudníku. Je nutné aplikovaný objem a zvětšení chápat a demonsrtovat v objemových jednotkách v mililitrech. Pro lepší představu si lze tento objem demonstrovat třeba vodou nalitou do skleničky nebo ještě lépe do igelitového pytlíku a pevně uzavřít.

2/ zpevnění, zvětšení a modelace mírně povislých prsou nebo menších či středně velkých prsou, modelace hrudníku (příklady viz obrázky)

Je-li objem hrudníku větší a žádá-li klientka zpevnění a zvětšení větších nebo povislých prsou, je nutné použít injekcí podstatně více a prsa se kromě zpevnění zvětší opět o aplikovaný objem. Zde je 30 ml spíše minimum, a lze jej chápat v tomto množství maximálně jako zpevnění než jako zvětšení. Pokud chce klientka, aby byl hned při první aplikaci vidět nějaký efekt, je potřeba použít dvojnásobné množství, tj. 120 ml eventuálně i více (maximální množství stanoví zkušený chirurg bioplastik). U zvětšování a zpevňování tohoto typu prsou pomocí Metacrillu je nutné si uvědomit, že většinou je potřeba pro výsledný efekt aplikovat alespoň ještě jednou, lépe dvakrát vždy minimálně s odstupem půl roku, aby tělo mohlo vytvořit vlastní vazivo a stav byl již po předchozí aplikaci stabilizovaný. Proto je nutné počítat v vyššími materiálovými náklady.

Kdy bioplastiku nevolit?

Pokud by klientka požadovala okamžité zvětšení prsou o více než je možný aplikovatelný objem bioplastického materiálu při jedné aplikaci, pak Metacrill není řešením a je nutné zauvažovat o implantátech, ev. v případě, že by postačilo zvětšení jen o objem cca 80 ml u každého prsu, lze aplikovat preparát na bázi kys. hyaluronové Macrolan, ale pak si musí klientka připravit minimálně jednou za rok cca 75-120 tis. Kč (podle zvoleného pracoviště) a smířit se s tím, že stejná velikost jako po zákroku vydrží pouze 2 až 3 měsíce, pak objemu postupně ubývá a za rok je potřeba objem opět doplnit.

Kdy je bioplastika ideální?
- pro velice štíhlé ženy s malými až žádnými prsy, u kterých by jakékoli implatnáty byly velice nápadné
- vyplnění malých až středních povislých prsou
- zvětšení a modelace středně velkých prsou
- modelace a doplnění asymetrie (rozdílné velikosti) prsou
- pro ty, které žádají ne příliš velkou nápadnost při zvětšování, téměř žádné omezení po zákroku, bezpečnost, trvalost a vizuální i pohmatovou nerozpoznatelnost od normálních prsou.Tkáň v prsou bude přibývat postupně a v okamžiku dosažení žádané velikosti je už konečná jak cena tak velikost, protože prsa budou vyplněna vlastní tkání. Časový odstup mezi jednotlivými aplikacemi je minimálně 4 měsíce, dále pak kdykoli - záleží na klientce.

Srovnání s jinými metodami (implantáty, vlastní tuk, Macrolane, Aquafilling aj.)

Pozákroková péče:
Podrobné informace o pozákrokové péči obdrží klient při konzultaci.
Důležité pokyny pro pozákrokové období obdrží klient po zákroku v tištěné podobě.

Problematika zvětšování prsou pomocí bioplastiky je shrnuta v našem článku: Zvětšení, zpevnění a modelace prsou - Metacrill

Některé příklady zvětšení, zpevnění a modelace prsou pomocí bioplastiky

(podle příkladů zákroků u různých velikostí a tvarů prsou se lze orientovat o vhodném množství bioplastického materiálu - konečný objem materiálu volí klient z doporučeného minimálního a maximálního možného objemu pro jednu aplikaci)

Velmi malá prsa

Bioplastika velmi malých prsou - aplikováno 30 + 30 ml bioplastického materiálu Metacrill (tj. minimální množství pro tento objem prsou pro první aplikaci).

Vytvoření a modelace prsou

Vytvoření a modelace prsou a dekoltu - stav před aplikací a stav po druhé aplikaci
(poprvé aplikováno 30 + 30 ml, po druhé také 30 + 30 ml)

Malá povislá prsa

Vyplnění malých povislých prsou pomocí bioplastiky - aplikováno 30 + 30 ml bioplastického materiálu Metacrill (tj. minimální množství pro tento objem prsou pro první aplikaci, aby byl vidět efekt - vhodnější by bylo zvolit větší objem materiálu).

Menší prsa

Bioplastika menších prsou - aplikováno 60 + 60 ml bioplastického materiálu Metacrill (tj. optimální množství pro tento objem prsou pro modelaci hlavně oblasti dekoltu při první aplikaci, pro celá prsa by bylo možné zvolit větší objem aplikovaného materiálu).

Stření prsa

Bioplastika středních prsou - aplikováno 60 + 60 ml bioplastického materiálu Metacrill (tj. minimální množství pro zpevnění a modelaci dekoltu pro tento objem prsou pro první aplikaci).

Středně velká prsa

Bioplastika středních prsou s větším objemem hrudníku - aplikováno 60 + 60 ml bioplastického materiálu Metacrill (tj. optimální množství pro tento objem prsou pro první aplikaci, bylo by možné aplikovat i více).

Větší prsa

Bioplastika větších prsou - aplikováno 60 + 60 ml bioplastického materiálu Metacrill pro zpevnění, pozvednutí a modelaci v oblasti dekoltu (bylo by možné aplikovat i dvojnásobné množství).

Malá prsa

Zvětšení malých prsou pomocí bioplastiky: 1. zákrok 60 + 60 ml, 2. zákrok 100 + 100 ml

Modelace prsou

Modelace větších prsou v oblasti dekoltu - aplikováno 60 + 60 ml

Zpevnění prsou

Zpevnění středních prsou - modelace v oblasti dekoltu - aplikováno 30 + 30 ml (bylo by možné aplikovat více než dvojnásobné množství)

Zpevnění a modelace

Zpevnění a modelace prsou hlavně v oblasti dekoltu (aplikováno 60 + 60 ml) - stav po dvou letech

Plochý hrudník

Modelace pomocí bioplastiky velmi plochého hrudníku a malých prsou - aplikováno 100 + 100 ml

Plochá prsa

Modelace plochých prsou s velkým objemem hrudníku a velkým průměrem prsů - aplikováno 60 + 60 ml (optimální množství k první aplikaci)

Asymetrie hrudníku a prsou

Výrazná jednostranná asymetrie hrudníku (vpáčený hrudník vpravo) a prsou - vyrovnání asymetrie a modelace malých prsou. Aplikováno 90 ml celkem na obě strany (max. množství pro první aplikaci do výchozího objemu prsou - v případě zájmu lze dále pokračovat po 4-6 měs. v modelaci a zvětšování).

Asymetrie prsou

Vyrovnání rozdílné velikosti levého (výrazně menší) a pravého prsu - aplikováno 60 ml pouze do levého prsu

Malá prsa zvětšení

Zvětšení malých prsou pomocí bioplastiky, modelace v oblasti dekoltu - aplikace 60 + 60 ml (maximální možné množství pro tento objem)

Korekce dekoltu

Korekce vpáčeného hrudníku - modelace dekoltu bioplastikou a modelace prsou - aplikováno 60 + 60 ml

Korkce asymetrie

Korekce jednostrranně vpáčeného hrudníku a asymetrie prsou (podrobně fotky u Korekčních zákroků - Vpáčený hrudník a modelace prsou - Jednostranně vpáčený hrudník)
- stav před zákrokem, rok po zákroku a po další modelaci