Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Zvětšovací zákroky

Pomocí bioplastiky lze také zvětšit různé partie těla jako jsou prsa, hýždě, lýtka a pod. Aplikací bioplastického materiálu do příslušné partie dojde k vytvoření vlastní tkáně, která je plnohodnotná s ostatní tkání a příslušná partie se zpevní, zvětší a event. současně i dle potřeby vymodeluje.

Podrobnější informace včetně obrázků zákroků jsou u jednotlivých typů zvětšovacích zákroků (některé příklady zákroků se významem i obsahem překrývají s korekčními zákroky - je vhodné si prohlédnout všechny kategorie).

Podrobné informace o metodě a bioplastickém materiálu Metacrill jsou popsané v části O bioplastice.

Postup při zvětšovacích zákrocích

U zvětšovacích zákroků je důležité konzultovat s lékařem bioplastikem potřebné množství bioplastického materiálu, který se do příslušné oblasti bude aplikovat, aby bylo dosaženo optimálního efektu. Toto množství má vždy dvě hranice:
minimální objem aplikovaného bioplastického materiálu, tj. minimální množství, které je potřeba aplikovat, aby bylo dosaženo alespoň menšího zvětšení nebo zpevnění dané oblasti
maximální objem aplikovaného bioplastického materiálu, tj. maximální množství, které lze do daného objemu (prsa, hýždě) aplikovat, aby byl bioplastický materiál správně rozložen ve tkáni a mohlo dojít k správnému tvoření nového vaziva.
Zvětšovací zákroky jsou velmi náročné na množství bioplastického materiálu. Je nutné si uvědomit, že vytvořený objem nového vaziva je vždy 70 - 90 % aplikovaného objemu bioplastického materiálu, takže je potřeba počítat s tímto objemem stejně jako si např. vybírá klientka objem prsního implantátu.
Je tedy samozřejmé, že při volbě doporučených množství (minimální a maximální) je lépe volit co nejvíce bioplastického materiálu, protože tím bude větší a výraznější efekt zákroku a často už není ani potřeba dále doplňovat.

Pozákroková péče

U zvětšovacích zákroků není nutné počítat s pozákrokovým otokem, protože ten vnímá klient spíše jako pozitivní stav.
Klient může provozovat běžný režim - minimální omezení eventuálně doporučení u jednotlivých typů zákroků.

Podrobné informace o pozákrokové péči a důležitých pokynech pro pozákrokové období obdrží klient po zákroku v tištěné podobě.