DOVOLENÁ
18.7. - 20.7.2018
6.8. - 24.8.2018

OSTATNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
bude přizpůsoben požadavkům klientů

Ke kontaktu využívejte předostně e-mail.
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Telefonický kontakt - viz KONTAKTY

Rty a okolí

vyplnění, vyztužení

S přibývajícím věkem postupně ubývá podkožní vazivo. Důsledkem tohoto procesu není jen pokles struktury celého obličeje, ale projevuje se velmi výrazně na rtech, kdy se zužují, svrašťtují a jsou na nich patrné vrásky. V dalších fázích stárnutí se objevují i cirkulární vrásky kolem rtů, vrásky kolem koutků s výrazným poklesem koutků a ohnutím směrem dolů. Pomocí bioplastiky se opět vazivo v daných oblastech doplní, rty se zpevní, vypnou a koutky pozvednou.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace v části Omlazovací zákroky.

Některé příklady vyplnění a zpevnění rtů a okolí (zvětšení rtů v samostatné části u korekčních zákroků)

Vyplnění rtů

Příklady vyplnění povadlých rtů pomocí bioplastiky - výsledný stav po jednom zákroku

Vyplnění rtů, koutky

Vyplnění povadlých rtů, současně zpevnění bradolícní oblasti a koutků

Omlazení rtů

Omlazení, zpevnění povadlých rtů, pozvednutí koutků - výsledný stav po roce

Zvýraznění, zpevnění rtů

Zpevnění a zvýraznění úzkých rtů (vypnutí počínajících vrásek na horním rtu) - stav po jedné aplikaci po půl roce

Rty a okolí

Bioplastika rtů - vyplnění, zpevnění (počínající cirkulární vrásky), zpevnění a vyplnění okolí úst (nosoretní rýhy, okolí koutků) - výsledný stav po jednom zákroku

Úzké rty a okolí

Vyplnění a zvětšení rtů, celková úprava okolí úst (defekty tváří, zpevnění okolí koutků), současně provedeno vyplnění lící pod očima, korekce nosu) - výsledný stav po třech zákrocích

Zpevnění rtů a okolí

Zpevnění povadlejších rtů, zpevnění okolí rtů - koutky, bradolícní oblast (současná profilace brady) - výsledný stav po jednom zákroku

Povadlé rty a okolí

Vyplnění povadlých rtů a celého okolí úst

Vyrovnání velikosti rtů

Doplnění výrazně užšího horníno rtu, zpevnění a vypnutí okolí úst

Modelace rtů

Mírné vyplnění rtů - více horní ret (srovnání velikosti) pomocí bioplastiky - výsledný stav po jednom zákroku

Rty - cirkulární vrásky

Vyplnění a zpevnění rtů a okolí - vypnutí cirkulárních vrásek - pomocí bioplastiky, současně zpevnění a vypnutí nosoretních a bradolícních rýh - stav po zákroku

Zpevnění rtů

Několik příkladů zpevnění povadlých rtů bioplastikou pro úzké rty a cirkulární vrásky kolem rtů (současné zpevnění a vypnutí nosoretních a bradolícních záhybů) - stav po zákroku.

Velmi úzké rty

Vyplnění velmi úzkých povadlých rtů a zpevnění koutků pomocí bioplastiky (současně profilace lící pro rýhy v horní části lící pod očima) - stav po zákroku.