Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Bradolícní rýhy

vyztužení, vyrovnání

S přibývajícím věkem postupně ubývá podkožní vazivo. Důsledkem tohoto procesu je poklesávání celé struktury obličeje, tvorba rýh a vrásek. Po aplikaci bioplastického materiálu se vazivo opět dotvoří, vypne pokožku a vyrovná rýhy. Pokud nejsou příliš dlouho fixovány, tak mnohdy zmizí již po první době aplikace.
Bradolícní rýhy většinou začínají jako pokleslé koutky, které lze už v počátcích vyztužit a pozvednout pomocí bioplastiky.
Velmi hluboké rýhy, které dělají na povrchu kůže už obraz jizvy, už tuto rýhu na povrchu nikdy neztratí. Proto je vhodné včas takto postiženou oblast zpevnit a vypnout.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace v části Omlazovací zákroky.

Některé příklady vypnutí a vyztužení bradolícních rýh

Bradolícní rýhy a dolní ret

Dva příklady zpevnění oblasti horních bradolícních rýh a zpevněním dolního rtu s modelací - zpět v čase o 10-15 let!

Hluboké bradolícní rýhy

Bioplastika velmi hlubokých bradolícních záhybů (součsně i nosoretních rýh) - výsledný stav po prvním zákroku

Bradolícní záhyby

Bioplastika hlubokých bradolícních rýh a záhybů (součsně i nosoretních rýh) - výsledný stav po prvním zákroku

Povadlá bradolícní oblast, brada

Řešení povadlé bradolícní oblasti bioplastikou - zpevnění bradolícních oblastí, okolí koutků, profilace brady - výsledný stav rok po zákroku

Počínající bradolícní rýhy

Bioplastika počínajících bradolícních rýh, která začínají v koutcích (současně zpevnění vypnutí nosoretních rýh)

Bradolícní rýhy, vrásky

Zpevnění a vypnutí pokročilých změn v bradolícní oblasti pomocí bioplastiky, současná úprava celého obličeje - oblast nosoretních rýh, líce a oblasti pod očima. Výsledný stav po prvním zákroku.

Bradolícní rýhy

Hlubší bradolícní záhyby zpevněné pomocí bioplastiky (současně zpevnění nosoretních rýh)

Velmi pokročilé rýhy v okolí úst

Velmi hluboké nosoretní a bradolícní rýhy, rýhy v okolí koutků a linie dolní čelisti, výrazně povadlé podkoží - zpevnění celé oblasti - výsledný stav rok po aplikaci. K výraznějšímu efektu by bylo potřeba ještě jedno zpevnění (takto pokročilé změny nelze korigovat s lepším efektem jedním zákrokem) a dále by bylo potřeba zpevnění rtů, které by vedlo k výrazně mladšímu vzhledu.

Bradolícní záhyby, vrásky

Zpevnění bradolícních záhybů, rýh a vrásek (současně zpevnění nosoretních rýh a vyplnění rtů)

Okolí úst, linie čelisti

Zpevnění koutků úst a bradolícní oblasti, vyrovnání linie dolní čelisti - těsně po zákroku!

Vrásky, rýhy bradolícní

Několik příkladů bioplastiky rýh a vrásek v bradolícní oblasti - stavy těsně po zákroku!

Bradolícní vrásky

Zpevnění oblasti bradolícních rýh a vrásek pomocí bioplastiky (současné zpevnění a vypnutí nosoretních rýh).

Rýhy kolem úst

Bioplastika bradolícních rýh, současně také nosoretních rýh a rýhy na bradě.

Zpevnění koutků úst

Zpevnění počínajících svěšených koutků úst pomocí bioplastiky