Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Nosoretní rýhy

zpevnění, vyrovnání

S přibývajícím věkem postupně ubývá podkožní vazivo. Důsledkem tohoto procesu je poklesávání celé struktury obličeje, tvorba rýh a vrásek. Po aplikaci bioplastického materiálu se vazivo opět dotvoří, vypne pokožku a vyrovná rýhy. Pokud nejsou příliš dlouho fixovány, tak mnohdy zmizí již po první době aplikace.
Velmi hluboké rýhy, které dělají na povrchu kůže už obraz jizvy, už tuto rýhu na povrchu nikdy neztratí. Proto je vhodné včas takto postiženou oblast zpevnit a vypnout.

Nosoretní rýhy se někdy genticky začínají prohlubovat už v nižším věku, pak je potřeba tuto oblast vyztužit, aby se neprohlubovaly. Velmi často bývá zákrok obzvláště s přibývajícím věkem sdružen se zpevněním okolí koutků, pozvendutím koutků a zpevněním bradolícních záhybů. Také je vhodné obzvláště ve vyšším věku současně doplnit rty.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace v části Omlazovací zákroky.

Některé příklady vypnutí a vyztužení nosoretních rýh

Nosoretní, koutky

Několik příkladů bioplastiky nosoretních rýh a rýh v okolí koutků - vyztužení, zpevnění, vypnutí

Nosoretní rýhy

Bioplastika nosoretních rýh zasahujících až do okolí koutků - výsledný stav

Hluboké nosoretní rýhy

Bioplastika hlubokých nosoretních rýh (současně zpevnění bradolícních záhybů).

Okolí úst zpevnění

Zpevnění nosoretních rýh, okolí koutků, oblasti brady, současně provedena profilace a modelace brady a vyplnění lící a oblasti pod očima pomocí bioplastiky.

Nosoretní rýhy, koutky

Vyplnění nosoretních rýh a koutků - stav po zákroku. (Vhodné by bylo u klientky ještě vyplnění rtů.)

Asymertické rýhy

Bioplastika velmi hluboké nosoretní rýhy vpravo u asymetrie měkkých částí obličeje, současně profilace hlubokých rýh v oblasti lící pod očima a velmi hluboké rýhy na levé tváři

Nosoretní rýhy, koutky

Zpevnění a vyrovnání nosoretních rýh a zpevnění a vyrovnání oblasti ústních koutků pomocí bioplastiky, současně vyplnění propadlin lící.

Okolí úst, rty

Několik příkladů současného zpevnění nosoretních rýh, okolí koutků a vyplnění, zvětšení rtů pomocí bioplastiky

Nosoretní a koutky

Několik příkladů vyztužení, zpevnění a vypnutí nosoretních rýh současně s vypnutím počínajících bradolícních rýh v oblasti koutků pomocí bioplastiky - po zákroku.

Rýhy okolí úst

Bioplastika rýh v okolí úst - nosoretní, kolem koutků a počínající bradolícní. Současně profilace lící.

Hluboké rýhy, rty

Vyplnění, vyztužení a zpevnění okolí úst a rtů - vlemi hluboké změny v oblasti nosoretních i bradolícních rýh a cirkulární vrásky rtů - stav po zákroku. Současně vypnutí oblati lící pod očima. U klientky by bylo velmi vhodné provést profilaci brady a kvůli velmi pokročilým změnám bylo by vhodné provést po dokončení tvorby vaziva ještě jeden zákrok na doplnění.

Hluboké rýhy

Bioplastika hlubokých nosoretních a bradolícních záhybů. U klientky by bylo velmi vhodné provést také profilaci brady.