Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Líce a okolí očí

vyztužení oblasti - vypnutí vrásek

S přibývajícím věkem postupně ubývá podkožní vazivo. Důsledkem tohoto procesu je poklesávání celé struktury obličeje, tvorba rýh a vrásek. Po aplikaci bioplastického materiálu se vazivo opět dotvoří, vypne pokožku a vyrovná vrásky.

Výsledkem bioplastického zákroku je vždy vytvoření vlastní vazivové tkáně!
Podrobné informace v části Omlazovací zákroky.

Některé příklady profilace a modelace lící a kruhů pod očima

Kruhy pod očima

Několik různých příkladů řešení kruhů pod očima a tím i vrásek v dané oblasti: před zákrokem - výsledné stavy

Hluboké kruhy pod očima

Některé příklady hlubokých kruhů pod očima - před zákrokem - výsledné stavy min. po roce

Hlubší kruhy pod očima

Kruhy až pro propadliny pod očima s prosvítající spodinou - stav 2,5 roku po bioplastice

Propadliny lící pod očima

Propadliny v lícní oblasti pod očima - stav dva roky po zákroku

Kruhy detail

Bioplastika hodně výrazných a hlubokých kruhů pod očima pomocí - výsledný stav

Nerovnosti pod očima

Příklady vyrovnání nerovností v oblasti pod očima - před zákrokem a výsledný stav
Vývoj: před zákrokem - výsledný stav po první aplikaci - výsledný stav po druhé aplikaci

Kruhy kolem očí

Bioplastika kruhů kolem očí - výsledný stav

Rýhy pod očima

Bioplastika rýh pod očima - výsledné stavy

Kruhy, nerovnosti

Vyplnění kruhů a nerovností pod očima pomocí bioplastiky - výsledný stav

Rýhy lící

Rýhy v lícní oblasti: před zákrokem - stav po 2 letech

Rýha pod očima

Vyplnění hluboké rýhy pod očima zasahující do lícní oblasti pomocí bioplastiky - výsledný stav

Kruhy líce

Bioplastika hlubokých kruhů v lícní oblasti pod očima - výsledný stav

Vrásky pod očima

Profilace lící pod očima pomocí bioplatiky, vypnutí vrásek - výsledný stav

Hluboká rýha lící

Bioplastika hluboké rýhy v oblasti pod očima, která zasahuje do lícní oblasti - výsledný stav (možné další doplnění)

Defekty pod očima

Vyplnění defektů pod očima pomocí bioplastiky - výsledný stav (možnost dalšího doplnění)

Kruhy pod očima, okolí úst

Vyplnění kruhů pod očima a zpevnění okolí úst - rýhy okolo koutků, dolní nosoretní rýhy - výsledný stav rok po aplikaci

Prohlubně pod očima

Vyplnění hlubších prohlubní v oblasti pod očima pomocí bioplastiky

Líce pod očima

Bioplastika lící pod očima

Líce profilace

Vyplnění hluboké rýhy a profilace celé lícní oblasti - výsledný stav (možné další doplnění)

Profilace lící

Vyplnění lícní oblasti pomocí bioplastiky - po zákroku

Defekty lící

Vyplnění hlubokých defektů v oblasti lící, současně zpevnění nosoretních rýh, bradolícních záhybů a vyplnění rtů - stav těsně po zákroku

Vrásky, kruhy, líce

Profilace lícní oblasti, vypnutí vrásek a vyplnění kruhů pod očima, současné vyztužení nosoretních rýh a oblasti kolem koutků úst

Obličej vrásky

prava obličeje pomocí bioplastiky - vyplnění oblasti pod očima a profilace lící, zpevnění nosoretních rýh a okolí koutků úst - výsledný stav téměř po dvou letech

Obličej rýhy, vrásky

Bioplastika celého obličeje: velmi hluboké změny ve smyslu úbytku podkoží - vyplnění lícní oblasti a vypnutí vrásek pod očima, zpevnění nosoretních rýh a bradolícních rýh a záhybů - výsledný stav

Obličej vyplnění

Mírné vyplnění lícní oblasti pod očima, vypnutí vrásek pod očima, mírné vyplnění rtů, zpevnění okolí koutků úst

Omlazení obličeje

Vyplnění lící v oblasti pod očima, zpevnění okolí úst v nosoretní a bradolícní oblasti, vyplnění rtů - výsledný stav po 1,5 roce

Líce rýhy

Profilace lícní oblasti - vyplnění hlubokých prohlubní pomocí bioplastiky, součaně zpevnění nosoretních a bradolícních rýh a vyplnění rtů

Obličej omlazení

Profilace lícní oblasti a hlubokých prohlubní očí (poze mírně kvůli hluboko zapadlým očím v očnici), zpevnění nosoretních rýh a koutků úst, mírná profilace brady a vyrovnání nosu

Obličej asymetrie rýh

Celková úprava asymetrie rýh obličeje pomocí bioplastiky - vyplnění velmi hluboké rýhy probíhající přes celou levou tvář až k dolní čelisti, zpevnění výrazné nosoretní rýhy vpravo, profilace lící pod očima - vyplnění kruhů. Je možné další doplnění již aplikovaných oblastí, event. ještě zpevnění bradolícních rýh - "spadlé" koutky - v dalším zákroku