Ke kontaktu využívejte přednostně e-mail info@bioplastica.cz
Při objednávání sdělte vaše časové možnosti.

Ostatní kontaktní info
viz KONTAKTY

Omlazovací zákroky

S přibývajícím věkem postupně ubývá podkožní vazivo. Důsledkem tohoto procesu je poklesávání celé struktury obličeje, tvorba rýh a vrásek. Po aplikaci bioplastického materiálu se vazivo opět dotvoří, vypne pokožku a vyrovná vrásky. Pokud nejsou příliš dlouho fixovány, tak mnohdy zmizí samy již po první době aplikace. Velmi hluboké rýhy, které dělají na povrchu kůže už obraz jizvy, už tuto rýhu na povrchu nikdy neztratí. Proto je vhodné včas takto postiženou oblast zpevnit a vypnout.
Rozsah potřebného zákroku je nejlépe konzultovat přímo s lékařem, který má s bioplastikou zkušenosti. Pro dosažení požadovaného efektu je potřeba většinou provést korekci částí, které klient není schopen sám přesně určit.

Je důležité si uvědomit, že tvorba vrásek v procesu stárnutí je důsledkem postupného ubývání podkožního vaziva, čímž dochází k poklesu kůže a podkoží a svrašťování jejího povrchu. Tímto procesem dojde postupně ke vzniku vrásky. Čím déle se nechá kůže svraštělá, tím hlubší a fixovanější vráska vznikne. Z tohoto logicky vyplývá, že pouhým vyplněním vrásky nějakým preparátem, nebo stimulací mimických svalů nic trvalého (krom rozpíchané pokožky) nedokážeme. Bioplastický materiál však dokáže, že tělo si v místě aplikované látky vytvoří vlastní tkáň.
Podrobné informace o metodě a bioplastickém materiálu jsou popsané v části O bioplastice.

Projevy u problematických oblastí, kde je nutné při omlazovacích zákrocích obličeje doplnit podkoží včetně obrázků zákroků viz samostatné kapitoly v levém sloupci (některé příklady zákroků se významem i obsahem překrývají s korekčními i zvětšovacími zákroky - je vhodné si prohlédnout všechny kategorie)

Postup při zákrocích na obličeji

Principem odstranění hlubokých rýh je rozrušení fixace rýhy ke spodině a vyplnění dané oblasti bioplastickým materiálem. Tím dojde v tomto místě k vytvoření nového vaziva, které oblast vyplní a vyztuží, aby se rýha vyrovnala.

Preparát je nastaven tak, že nikdy nemůže dojít k tzv. nežádoucímu překorigování. Do jednotlivých míst např. na obličeji lze aplikovat při jednom zákroku pouze takové maximální množství, které zaručuje, že v daném místě nikdy nemůže dojít k nějakému nežádoucímu výsledku. Klient se tak nemusí bát, že by mohlo dojít k přehnané změně objemu v místě, kam byla látka aplikována. Nově vytvořené vazivo zůstává součástí původní tkáně. Pokud má pacient zájem, lze vždy po dokončení vytvoření nové tkáně (4 - 6 měsíců), znovu bioplastický materiál aplikovat, až se dosahne žádaného objemu. Velkou výhodou v pozákrokovém období je, že klient může s postupně odcházejícím otokem sledovat (event. denně fotit) a hodnotit svoji vizáž a po dotvoření vaziva po čtyřech měsících se rozhodnout pro doplnění, pokud mu vyhovoval stav ještě před úplným odezněním otoku.
U omlazovacích zákroků většího rozsahu, resp. u starších klientů s hlubokými rýhami, bývá druhý zákrok obvyklý, ale záleží na klientovi, jak velkou změnu požaduje. Současně ještě v případě potřeby lze doplnit další partie obličeje.
Podrobné informace o metodě a bioplastických materiálech jsou popsané v části O bioplastice.

Pozákroková péče

Klient může provozovat běžný režim. Je ale nutné počítat s otokem v pozákrokovém období.

Podrobné informace o pozákrokové péči obdrží klient při konzultaci.
Důležité pokyny pro pozákrokové období obdrží klient po zákroku v tištěné podobě.